Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Mobile App

Aplikacja mobilna

Zamek w Toszku Zamek w Toszku Rynek w Toszku Skwer w Toszku Toszkoland Toszkoland Kościół pw. św. Katarzyny Grota przy kościele Kościół pw. św. Marcina Panorama Toszka Zamek w Toszku Orlik w Toszku Orlik w Toszku Zawody łucznicze Staw
Województwo śląskie » Powiat gliwicki »
Wyszukiwarka

Zmiany w Spółdzielni Socjalnej

Spółdzielnia Socjalna „Wsparcie na starcie” jest podmiotem utworzonym wspólnie przez gminy Toszek i Pilchowice. Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Spółdzielni zapadły w obydwu gminach ostatnich tygodniach: 20 grudnia zeszłego roku podjęła ją Rada Miejska w Toszku, a w 24 stycznia br. Rada Gminy Pilchowice. W najbliższym czasie zorganizowane zostanie walne zebranie założycieli Spółdzielni, czyli przedstawicieli gmin Toszek i Pilchowice, w celu podjęcia dalszych uchwał. O postawieniu Spółdzielni w stan likwidacji przesądziły przede wszystkim zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych. Chodzi o to, że do 2017 r. spółdzielnia mogła realizować usługi na rzecz gminy (w tym celu została powołana) w trybie „in-house”. Ten tryb pozwalał nam zlecać Spółdzielni, jako podmiotowi od nas zależnemu, wykonywanie zadań z pominięciem konkurencyjnego wyboru wykonawcy. Zadania takie, jak utrzymanie czystości w mieście czy utrzymanie terenów zielonych były więc zlecane Spółdzielni z wolnej ręki. Zadania te nie były jednak wystarczające, aby Spółdzielnia mogła sama się utrzymywać. Pani prezes Ewa Niewiejska potrafiła pozyskać na naszym rynku gminnym dodatkowe zlecenia, dzięki którym zapewniała Spółdzielni płynność finansową. Tak było do roku 2017.

Wspomniane wcześniej zmiany w prawie zamówień publicznych wprowadziły jednak próg, który uniemożliwia dalsze przekazywanie zadań spółdzielni w trybie „in-house”. Gmina mogłaby teraz przekazywać zadania Spółdzielni z wolnej ręki, jeśli nie mniej niż 90% wartości realizowanych przez Spółdzielnię zleceń (w okresie 3 ostatnich lat), pochodziłoby od gminy. Ze względu na zlecenia pozyskiwane wcześniej od innych kontrahentów, Spółdzielnia przestała obecnie spełniać ten warunek (w roku 2018 wartość zleceń z gminy stanowiła ok. 80% wartości wszystkich zleceń Spółdzielni). Po obszernych konsultacjach z panią prezes uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie postawienie Spółdzielni w stan likwidacji. Likwidacja będzie trwała przez cały bieżący rok, ale w tym czasie „Spółdzielnia w likwidacji” będzie nadal realizowała dotychczasowe zadania gminy. Widzimy, że zespół, który stworzyła pani prezes Ewa Niewiejska, jest bardzo operatywny - nasza Spółdzielnia Socjalna cieszy się dobra opinią, to solidna firma. Dlatego pan burmistrz zdecydował o powołaniu w jej miejsce nowego podmiotu, w którym zatrudnienie znajdą pracownicy spółdzielni - powiedział zastępca burmistrza. Nowym podmiotem będzie zakład budżetowy lub spółka gminna, działalność zacznie od przyszłego roku. Chcemy, aby nowy podmiot realizował zadania, które dotychczas realizowała Spółdzielnia, a także sięgał po inne zlecenia. Jako podmiot spoza sektora ekonomii społecznej, będzie on mógł działać bardziej elastycznie.

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 237-80-00
Fax: 32 233-41-41
E-mail:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00
Kasa czynna:
Poniedziałek 7.00 - 14.00
Wtorek 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 16.30
Piątek 7.00 - 12.00
NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771
NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002