Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
19 °C
Danieli, Irwina, Małgorzaty
sobota, 13 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Zmiany w Spółdzielni Socjalnej

Spółdzielnia Socjalna „Wsparcie na starcie” jest podmiotem utworzonym wspólnie przez gminy Toszek i Pilchowice. Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Spółdzielni zapadły w obydwu gminach ostatnich tygodniach: 20 grudnia zeszłego roku podjęła ją Rada Miejska w Toszku, a w 24 stycznia br. Rada Gminy Pilchowice. W najbliższym czasie zorganizowane zostanie walne zebranie założycieli Spółdzielni, czyli przedstawicieli gmin Toszek i Pilchowice, w celu podjęcia dalszych uchwał. O postawieniu Spółdzielni w stan likwidacji przesądziły przede wszystkim zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych. Chodzi o to, że do 2017 r. spółdzielnia mogła realizować usługi na rzecz gminy (w tym celu została powołana) w trybie „in-house”. Ten tryb pozwalał nam zlecać Spółdzielni, jako podmiotowi od nas zależnemu, wykonywanie zadań z pominięciem konkurencyjnego wyboru wykonawcy. Zadania takie, jak utrzymanie czystości w mieście czy utrzymanie terenów zielonych były więc zlecane Spółdzielni z wolnej ręki. Zadania te nie były jednak wystarczające, aby Spółdzielnia mogła sama się utrzymywać. Pani prezes Ewa Niewiejska potrafiła pozyskać na naszym rynku gminnym dodatkowe zlecenia, dzięki którym zapewniała Spółdzielni płynność finansową. Tak było do roku 2017.

Wspomniane wcześniej zmiany w prawie zamówień publicznych wprowadziły jednak próg, który uniemożliwia dalsze przekazywanie zadań spółdzielni w trybie „in-house”. Gmina mogłaby teraz przekazywać zadania Spółdzielni z wolnej ręki, jeśli nie mniej niż 90% wartości realizowanych przez Spółdzielnię zleceń (w okresie 3 ostatnich lat), pochodziłoby od gminy. Ze względu na zlecenia pozyskiwane wcześniej od innych kontrahentów, Spółdzielnia przestała obecnie spełniać ten warunek (w roku 2018 wartość zleceń z gminy stanowiła ok. 80% wartości wszystkich zleceń Spółdzielni). Po obszernych konsultacjach z panią prezes uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie postawienie Spółdzielni w stan likwidacji. Likwidacja będzie trwała przez cały bieżący rok, ale w tym czasie „Spółdzielnia w likwidacji” będzie nadal realizowała dotychczasowe zadania gminy. Widzimy, że zespół, który stworzyła pani prezes Ewa Niewiejska, jest bardzo operatywny - nasza Spółdzielnia Socjalna cieszy się dobra opinią, to solidna firma. Dlatego pan burmistrz zdecydował o powołaniu w jej miejsce nowego podmiotu, w którym zatrudnienie znajdą pracownicy spółdzielni - powiedział zastępca burmistrza. Nowym podmiotem będzie zakład budżetowy lub spółka gminna, działalność zacznie od przyszłego roku. Chcemy, aby nowy podmiot realizował zadania, które dotychczas realizowała Spółdzielnia, a także sięgał po inne zlecenia. Jako podmiot spoza sektora ekonomii społecznej, będzie on mógł działać bardziej elastycznie.


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry