Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
19 °C
Danieli, Irwina, Małgorzaty
sobota, 13 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.5.2019


OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 
nr IFXIII.747.5.2019 
z dnia 2 kwietnia 2019 r. 


Na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. V. z 2018 r., poz. 650 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. V. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: ,,Przebudowa linii kolejowej nr 153 na odcinku Toszek Północny-Rudziniec Gliwicki, w ramach zadania p.n.: ,,Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle" Inwestycją objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek: Gmina Toszek, obręb Paczyna: 893/21, 1080/113. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w godzinach od 9o o do 14° 0 , pok. 525 (IV piętro, tel. 32 20 77 525) w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. 

PDFObwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.5.2019 (1,19MB)


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry