Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Mobile App

Aplikacja mobilna

Zamek w Toszku Zamek w Toszku Rynek w Toszku Skwer w Toszku Toszkoland Toszkoland Kościół pw. św. Katarzyny Grota przy kościele Kościół pw. św. Marcina Panorama Toszka Zamek w Toszku Orlik w Toszku Orlik w Toszku Zawody łucznicze Staw
Województwo śląskie » Powiat gliwicki »
Wyszukiwarka

Raport o stanie Gminy Toszek za rok 2018

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, dalej „u.s.g.”) organ wykonawczy gminy (burmistrz)  jest zobowiązany przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy za rok poprzedni, w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

Raport o stanie gminy jest nową instytucją wprowadzoną nowelizacją  przepisów samorządowej ustawy ustrojowej o charakterze sprawozdawczym, obejmującym podsumowanie działalności organu wykonawczego (w tym przypadku Burmistrza Toszka)
w roku poprzednim, w tym w szczególności sposób realizacji:

  1. polityk, programów i strategii,
  2. uchwał rady,
  3. budżetu obywatelskiego.

Przedmiotowy dokument został złożony do Biura Rady w dniu 31 maja 2019 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Toszek. Poniżej treść raportu o stanie Gminy Toszek za rok 2018.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Toszek za rok 2018, która odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Toszku w miesiącu czerwcu br. mogą wziąć udział zarówno radni, jak i mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w  Toszku (Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1, parter)  - zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, a  mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia dla mieszkańca dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a także w Biurze Rady w Urzędzie Miejskim w Toszku (pokój nr 21, I piętro) – wzór do pobrania poniżej.

PDFRaport o stanie Gminy Toszek za rok 2018

PDFZgłoszenie mieszkańca Gminy Toszek do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Toszek za rok 2018

DOCXZgłoszenie mieszkańca Gminy Toszek do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Toszek za rok 2018

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 237-80-00
Fax: 32 233-41-41
E-mail:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00
Kasa czynna:
Poniedziałek 7.00 - 14.00
Wtorek 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 16.30
Piątek 7.00 - 12.00
NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771
NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002