Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-2 °C
Agaty, Dalii, Sobiesława
czwartek, 07 grudnia 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Raport o stanie Gminy Toszek za rok 2018

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, dalej „u.s.g.”) organ wykonawczy gminy (burmistrz)  jest zobowiązany przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy za rok poprzedni, w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

Raport o stanie gminy jest nową instytucją wprowadzoną nowelizacją  przepisów samorządowej ustawy ustrojowej o charakterze sprawozdawczym, obejmującym podsumowanie działalności organu wykonawczego (w tym przypadku Burmistrza Toszka)
w roku poprzednim, w tym w szczególności sposób realizacji:

  1. polityk, programów i strategii,
  2. uchwał rady,
  3. budżetu obywatelskiego.

Przedmiotowy dokument został złożony do Biura Rady w dniu 31 maja 2019 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Toszek. Poniżej treść raportu o stanie Gminy Toszek za rok 2018.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Toszek za rok 2018, która odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Toszku w miesiącu czerwcu br. mogą wziąć udział zarówno radni, jak i mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w  Toszku (Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1, parter)  - zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, a  mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia dla mieszkańca dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a także w Biurze Rady w Urzędzie Miejskim w Toszku (pokój nr 21, I piętro) – wzór do pobrania poniżej.

PDFRaport o stanie Gminy Toszek za rok 2018 (4,04MB)

PDFZgłoszenie mieszkańca Gminy Toszek do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Toszek za rok 2018 (103,06KB)

DOCXZgłoszenie mieszkańca Gminy Toszek do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Toszek za rok 2018 (20,17KB)


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry