Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Mobile App

Aplikacja mobilna

Zamek w Toszku Zamek w Toszku Rynek w Toszku Skwer w Toszku Toszkoland Toszkoland Kościół pw. św. Katarzyny Grota przy kościele Kościół pw. św. Marcina Panorama Toszka Zamek w Toszku Orlik w Toszku Orlik w Toszku Zawody łucznicze Staw
Województwo śląskie » Powiat gliwicki »
Kalendarium wydarzeń
Dziś jest:
27 listopada
Imieniny:
Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wyszukiwarka

Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek – Sarnów-Grabina

RPO-logotyp.jpeg

 

Tytuł projektu:  „Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu

                               Toszek – Sarnów-Grabina”

 

Cel  projektu:  

Głównym celem projektu jest ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Toszek.

Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia odpowiedniej jakości życia mieszkańców, wyposażenie  gospodarstw domowych w dostęp do nowoczesnych urządzeń infrastrukturalnych poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej. 

Realizacja budowy spinki wodociągowej, łączącej sieci wodociągowe w miejscowości Płużniczka (z  końcówką sieci w przysiółku Grabina), Toszek i Sarnów, umożliwi wyrównanie ciśnień w poszczególnych sieciach  i zapewnienie  odpowiedniej wydajności oraz zabezpieczenie dwustronnego zasilania miejscowości w wodę. Ponadto budowa spinki sieci wodociągowej  przyczyni się do ciągłości dostawy wody pitnej i do usprawnienia zarządzania zasobami wód podziemnych.

Inwestycja obejmuje realizację:

  • 7,2874 km  sieci kanalizacji sanitarnej
  • 4,1278 km sieci wodociągowej

W wyniku  realizacji projektu przewiduje się znaczną poprawę poziomu ochrony lokalnego środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków komunalnych, a tym samym podniesienie jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja projektu prowadzić będzie do likwidacji zagrożeń wynikających z niekontrolowanego zrzutu ścieków; nieszczelnych szamb przydomowych; dzikich odprowadzeń do gruntu, rzek czy cieków powierzchniowych.

 

Wnioskowana wartość projektu:                     4.534.726,10  PLN

 

Kwota i źródła finansowania:  

Projekt jest współfinansowany w  85% z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na  lata  2007-2013,   Priorytet V  Środowisko, Działanie   5.1.  Gospodarka wodno-ściekowa

 

Etap  realizacji: operację zrealizowano, otrzymano refundację

 

Informacje źródłowe na temat Reginoalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie  www.rpo.silesia-region.pl

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 237-80-00
Fax: 32 233-41-41
E-mail:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00
Kasa czynna:
Poniedziałek 7.00 - 14.00
Wtorek 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 16.30
Piątek 7.00 - 12.00
NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771
NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002