Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
19 °C
Sławy, Sławosza, Żelisławy
wtorek, 23 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek – Sarnów-Grabina

RPO-logotyp.jpeg

 

Tytuł projektu:  „Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu

                               Toszek – Sarnów-Grabina”

 

Cel  projektu:  

Głównym celem projektu jest ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Toszek.

Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia odpowiedniej jakości życia mieszkańców, wyposażenie  gospodarstw domowych w dostęp do nowoczesnych urządzeń infrastrukturalnych poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej. 

Realizacja budowy spinki wodociągowej, łączącej sieci wodociągowe w miejscowości Płużniczka (z  końcówką sieci w przysiółku Grabina), Toszek i Sarnów, umożliwi wyrównanie ciśnień w poszczególnych sieciach  i zapewnienie  odpowiedniej wydajności oraz zabezpieczenie dwustronnego zasilania miejscowości w wodę. Ponadto budowa spinki sieci wodociągowej  przyczyni się do ciągłości dostawy wody pitnej i do usprawnienia zarządzania zasobami wód podziemnych.

Inwestycja obejmuje realizację:

  • 7,2874 km  sieci kanalizacji sanitarnej
  • 4,1278 km sieci wodociągowej

W wyniku  realizacji projektu przewiduje się znaczną poprawę poziomu ochrony lokalnego środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków komunalnych, a tym samym podniesienie jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja projektu prowadzić będzie do likwidacji zagrożeń wynikających z niekontrolowanego zrzutu ścieków; nieszczelnych szamb przydomowych; dzikich odprowadzeń do gruntu, rzek czy cieków powierzchniowych.

 

Wnioskowana wartość projektu:                     4.534.726,10  PLN

 

Kwota i źródła finansowania:  

Projekt jest współfinansowany w  85% z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na  lata  2007-2013,   Priorytet V  Środowisko, Działanie   5.1.  Gospodarka wodno-ściekowa

 

Etap  realizacji: operację zrealizowano, otrzymano refundację

 

Informacje źródłowe na temat Reginoalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie  www.rpo.silesia-region.pl

Opublikował(a):  Modyfikował(a): 

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry