Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
8 °C
Racheli, Sławy, Teofila
poniedziałek, 02 października 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Dzień Edukacji Narodowej 2019 w Toszku

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Grzegorz Kupczyk przyznał doroczne samorządowe nagrody w dziedzinie edukacji. W tym roku otrzymali je:

Pani Mariola Kałuska – nauczycielka języka polskiego i historii Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie. Podopieczni pani Kałuskiej osiągają wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, prowadzi ona działalność wychowawczą ukierunkowaną na uczestnictwo dzieci w życiu kulturalnym, jest autorką scenariuszy imprez środowiskowych w sołectwie Pniów, które cieszą się popularnością wśród mieszkańców. Pani Mariola Kałuska pomaga uczniom, którzy mają problemy w nauce, opracowuje i realizuje przesięwzięcia wzmacniające rolę i znaczenie szkoły w środowisku oraz wykazuje inicjatywę w aktywnym działaniu na rzecz szkoły.

Pani Sabina  Paździor – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i techniki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku. Pani Sabina Paździor promuje szkołę uczestnicząc wraz ze swoimi wychowankami w ogólnopolskich kampaniach np. "Dobrze Cię widzieć" oraz programach edukacyjnych tj. "Bezpieczniki Taurona", koordynuje pracę zespołu ds. diagnoz w szkole oraz jest liderem komisji egzaminacyjnej na kartę rowerową.

Pani Agata Abraszek – nauczycielka wychowania przedszkolnego Publicznego Przedszkola w Toszku. Pani Agata Abraszek w swojej pracy wykazuje wysoki peofesjonalizm i jednocześnie wielką wrażliwość na dobro wychowanka i jego potrzeby. Jej podopieczni biorą udział w wielu konkursach, prowadzi kółko plastyczne "wesoły pędzelek", propaguje czytelnictwo wśród dzieci będąc liderką fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, uczestniczy z podopiecznymi w "Porankach z bajką". Podejmuje liczne działania związane z realizacją strategii oświatowej i zadań statutowych przedszkola.

Pani Małgorzata Powrósło – nauczycielka muzyki, rytmiki i nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej w Kotulinie. Pani Małgorzata Powrósło jest współautorką programu arystycznego opracowanego na obchody 70 – lecia Szkoły Podstawowej w Kotulinie. Jej uczniowie w konkursach muzycznych osiągają wysokie lokaty na szczeblu międzynarodowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Jest współautorką wielu programów artystycznych i utworów muzycznych. Przygotowuje oprawę muzyczną apeli i imprez szkolnych oraz wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach oraz warsztatach.

Pani Donata Podkowa – nauczycielka historii Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku. Pani Donata Podkowa inicjuje i organizuje wiele imprez szkolnych. Zrealizowała projekt "Muzeum w starej szkole" przy współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach. Jej uczniowie osiągają znaczące miejsca w konkursach historycznych przez co promuje gminę Toszek w województwie i regionie. Działalność Pani Donaty Podkowy przyczynia się do kształtowania postaw patriotycznych wśród uczniów m.in. poprzez utrwalanie lokalnych śladów przeszłości

Pani Anna Mainka – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Paczynie, która wyróżniająco wypełnia zadania z zakresu pracy opiekuńczej i dydaktyczno – wychowawczej. Wzorowo realizuje ideę wielokulturowości na poziomie programu szkolnego poprzez wspieranie i integrowanie różnorodnych kultur w lokalnym środowisku.

Nagrody burmistrza otrzymali także pani Anna Pawłowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotulinie, pani Elżbieta Wójcik – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, pan Waldemar Pigulak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku.

Z inicjatywy Rady Powiatu Gliwickiego gratulacje przyjęła też emerytowana dyrektor szkoły, pani Maria Bukowska. Przez wiele lat aktywnie działająca na polu oświaty w naszej gminie i nie tylko, wspierające działalność organizacji sportowych, a także żywo zaangażowana w promowanie dziedzictwa Ludwiga Guttmanna.

Zgodnie z tradycją Rady Miejskiej, nagrody i listy gratulacyjne dla najzdolniejszych uczniów ze szkół w naszej gminie - Toszeckich Prymusów - wręczył przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku pana Tadeusz Kobiernik. Wyróżnieni zostali uczniowie:

 

Ze Szkoły Podstawowej w Paczynie:

Aleksandra Mainka – laureatka powiatowego konkursu przyrodniczego las i jego mieszkańcy oraz międzywojewódzkiego konkursu z języka angielskiego Indie;

Maja Waniczek – liderka znaczących osiągnięć sportowych, zobywczyni III miejsca w Gliwickiej Lidze Pływackiej

Julia Mocek – laureatka międzywojewódzkiego konkursu z języka angielskiego Indie

Wanesa Prymula – laureatka licznych wróżnień w konkursach  plastycznych na szczeblu gminnym

Julia Dutkiewicz  - zdobywczyni III miejsca w Powiatowym Konkursie Wielkanocnym

 

Ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie:

Adrianna Kulik – laureatka wojewódzkich konkursów pn. Wojewódzki Festiwal Piosenki Patriotycznej, Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek, Wojewódzki Konkurs Piosenki Niemieckiej, Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy w języku angielskim

Magdalena Zarzecka - laureatka wojewódzkich konkursów pn. Wojewódzki Festiwal Piosenki Patriotycznej, Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek

Adrian Cebula - laureat III miejsca w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

Oliwier Filak – laureat wojewódzkich konkursów muzycznych oraz wojewódzkiego konkursu recytatorskiego Mały OKR

 

Ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku:

Piotr Sikora -  laureata ogólnopolskiego konkursu Żołnierze Wyklęci – bohaterowie niezłomni, Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Śląskie podania i legendy”

Kacper Kozioł – laureat Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy hHistorycznej „Ziemie województwa śląskiego w obliczu niepodległości – wydarzenia sprzed 100 lat”

Aleksandra Golombek, Katarzyna Pieruch, Dominik Konieczny - laureatów II miejsce w Regionalnym Konkursie Kolędy Niemieckojęzycznej

Arkadiusz Szega - za znaczące osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatowym i rejonowym w  badbingtonie chłopców

 

Ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku:

Julian Gabryś – laureat I miejsca Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Uczniów Edukacji Wczesnoszkonej w Pyskowicach

Anna Labus – zdobywczyni wyróżnienia w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny 2019

Lena Lipińska - zdobywczyni II miejsca IV Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”

Karol Czerner - zdobywca wyróżnienia w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny 2019

Justyna Mikosz – laureatka II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”

Nina Wiśniewska - zdobywczyni wyróżnienia w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny 2019 oraz w Konkursie Powiatowym „Las i jego mieszkańcy”

Krzysztof Koprek - zdobywca wyróżnienia w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny 2019

Julia Skandy - zdobywczyni wyróżnienia w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny 2019

Julia Florian – laureatkę II miejsca rejonowego konkursu „Kalendarz w każdej klasie”

Paulina Mikosz -  laureatka III miejsca w ogólnopolskim konkursie Wielka Liga Czytelników

Martyna Weis - laureatka II miejsca w ogólnopolskim konkursie Wielka Liga Czytelników i II miejsca w Powiatowych Igrzyskach Dzieci

Damian Koźlik – zdobywca wyróżnienia w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny 2019

 

Ze Szkoły Podstawowej w Kotulinie:

Agata Szewczyk – laureatka międzynarodowego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Landu Nordrhein – Westfallen oraz zdobywczyni licznych nagród dotyczących gwary śląskiej i znajomosci języka niemieckiego

Agata Powrósło - laureatka międzynarodowego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Landu Nordrhein – Westfallen oraz zdobywczyni licznych nagród dotyczących znajomości języka niemieckiego i angielskiego oraz wiedzy o Janie Pawle II

Aleksandra Pieruch - laureatka międzynarodowego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Landu Nordrhein – Westfallen oraz zdobywczyni licznych nagród dotyczących znajomosci języka niemieckiego  i angielskiego oraz wiedzy o Janie Pawle II

Emilia Pallus - laureatka międzynarodowego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Landu Nordrhein – Westfallen oraz wiedzy o Janie Pawle II

Kinga Krupa -  laureatka międzynarodowego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Landu Nordrhein – Westfallen oraz Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Religijnej

Julia Szewczyk - laureatka międzynarodowego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Landu Nordrhein – Westfallen oraz Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Religijnej i znajomosci gwary śląskiej

Karolina Walczak – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Kolęd w j. niemieckim oraz wiedzy o Janie Pawle II

Szymon Jarzyński - laureat międzynarodowego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Landu Nordrhein – Westfallen oraz Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Religijnej oraz wojewódzkiego i regionalnego konkursu kolęd w j. niemieckim

Kamila Krzysztyniak - laureatka wojewódzkiego i regionalnego konkursu kolęd w j. niemieckim oraz wiedzy o Janie Pawle II

Kaja Mirkowska -  laureatka wojewódzkiego i regionalnego konkursu kolęd w j. niemieckim

Lena Zwior -  laureatka wojewódzkiego i regionalnego konkursu kolęd w j. niemieckim

Antonina Powrósło - laureatka wojewódzkiego i regionalnego konkursu kolęd w j. niemieckim oraz zdobywczyni licznych nagród w biegach

Alicja Sznurka – laureatka miedzywojewódzkiego konkursu z języka angielskiego Indie oraz wiedzy o Janie Pawle II

 

W obchodach udział wzięli także rodzice nagrodzonych uczniów. Nie zabrakło przedstawicieli związków zawodowych - oświatowej Solidarności reprezentowanej przez panią Urszulę Ambrożewicz i ZNP reprezentowanego przez pana Mariusza Podbrożnego - prezesa zarządu. Uroczystość zaszczycili też swoim udział przedstawiciele władz powiatu gliwickiego - wicestarosta Adam Wojtowicz i przewodniczący Rady Powiatu pan Andrzej Kurek. Gospodarzem obchodów była dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek pani Agnieszka Szalińska, która sprawnie poprowadziła całą uroczystość.

 

Data modyfikacji: 18-10-2019 07:38

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry