Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
19 °C
Danieli, Irwina, Małgorzaty
sobota, 13 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach dotycząca obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów na nieruchomości przyległe do dróg powiatowych

        Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach pragnie przypomnieć o obowiązku utrzymywania w należytym stanie zjazdów na nieruchomości przyległe do dróg powiatowych. Obowiązek ten wynika z zapisu art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260) zgodnie z którym „utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli łub użytkowników gruntów przyległych do drogi". W chwili obecnej jednym z celów tut. Zarządu będzie uporządkowanie sprawy niepotrzebnych, niewłaściwie utrzymywanych nieużywanych zjazdów (szczególnie na pola) zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych.

       W roku bieżącym wszystkie zjazdy, w obrębie których z powodu niedrożności będzie gromadzić się woda zostaną udrożnione poprzez przekopanie bez dodatkowego, wcześniejszego informowania o fakcie właścicieli nieruchomości przyległych do pasa drogowego dróg powiatowych. Odtworzenie zjazdów będzie możliwe po doprowadzeniu ich do stanu, który nie będzie powodował zastoisk wodnych i na warunkach ustalonych przez Zarządcę Drogi. Zgodnie z zapisami art. 29 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizacją lub przebudową zjazdu.

       W związku z powyższym wzywamy właścicieli i użytkowników gruntów przyległych do dróg powiatowych do oczyszczenia przepustów pod zjazdami i umożliwienia przepływu wód w rowach przydrożnych. Zaleganie wody powoduje poważne szkody w stanie technicznym dróg.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 04-04-2013 12:30 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-04-2013 12:47

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry