Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Mobile App

Aplikacja mobilna

Zamek w Toszku Zamek w Toszku Rynek w Toszku Skwer w Toszku Toszkoland Toszkoland Kościół pw. św. Katarzyny Grota przy kościele Kościół pw. św. Marcina Panorama Toszka Zamek w Toszku Orlik w Toszku Orlik w Toszku Zawody łucznicze Staw
Województwo śląskie » Powiat gliwicki »
Wyszukiwarka

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach dotycząca obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów na nieruchomości przyległe do dróg powiatowych

        Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach pragnie przypomnieć o obowiązku utrzymywania w należytym stanie zjazdów na nieruchomości przyległe do dróg powiatowych. Obowiązek ten wynika z zapisu art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260) zgodnie z którym „utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli łub użytkowników gruntów przyległych do drogi". W chwili obecnej jednym z celów tut. Zarządu będzie uporządkowanie sprawy niepotrzebnych, niewłaściwie utrzymywanych nieużywanych zjazdów (szczególnie na pola) zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych.

       W roku bieżącym wszystkie zjazdy, w obrębie których z powodu niedrożności będzie gromadzić się woda zostaną udrożnione poprzez przekopanie bez dodatkowego, wcześniejszego informowania o fakcie właścicieli nieruchomości przyległych do pasa drogowego dróg powiatowych. Odtworzenie zjazdów będzie możliwe po doprowadzeniu ich do stanu, który nie będzie powodował zastoisk wodnych i na warunkach ustalonych przez Zarządcę Drogi. Zgodnie z zapisami art. 29 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizacją lub przebudową zjazdu.

       W związku z powyższym wzywamy właścicieli i użytkowników gruntów przyległych do dróg powiatowych do oczyszczenia przepustów pod zjazdami i umożliwienia przepływu wód w rowach przydrożnych. Zaleganie wody powoduje poważne szkody w stanie technicznym dróg.

 

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 237-80-00
Fax: 32 233-41-41
E-mail:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00
Kasa czynna:
Poniedziałek 7.00 - 14.00
Wtorek 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 16.30
Piątek 7.00 - 12.00
NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771
NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002