Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-1 °C
Agaty, Dalii, Sobiesława
czwartek, 07 grudnia 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Inwestycje drogowe

Od 1 stycznia 2020 r. łączna długość dróg gminnych na terenie Toszka i naszych sołectw wyniesie 83,450 km. Z początkiem nowego roku w zarząd gminy przejdą ulice Ludowa i Górnośląska w Toszku. Do zadań gminy, jako zarządcy dróg, należy przede wszystkim utrzymywanie nawierzchni drogi, chodników, mostów, urządzeń zabezpieczających ruch oraz wykonywanie niezbędnych robót, a także utrzymywanie zieleni przydrożnej. Zarządca powinien także prowadzić ewidencję dróg, przeprowadzać okresowe kontrole stanu dróg i mostów, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powinien także wydawać zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym, lokalizację zjazdów oraz  zgodę na zajęcie pasa drogowego.

Utrzymywanie dróg gminnych jest ustawowym zadaniem własnym samorządu. Z tytułu realizacji tego zadania nie przysługuje gminie odrębna subwencja ani dotacja. W ramach programów rządowych można natomiast ubiegać się o dofinansowanie drogowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z zasadami poszczególnych konkursów. W minionych latach burmistrz Grzegorz Kupczyk konsekwentnie realizuje inwestycje drogowe, szczególnie w sołectwach. Rekordowy pod względem nakładów był rok 2014, kiedy na inwestycje drogowe wydatkowano blisko 920.000 zł. Pod względem długości wyremontowanych odcinków największe zakresowo prace wykonane zostały w sołectwach Kotulin (3,260 km), Wilkowiczki (2,490 km), Kotliszowice (2,060 km), Pawłowice (1,380 km) oraz Paczyna (1,290 km).

Beznazwy-1.png

Potrzeby remontowe i inwestycyjne są na bieżąco monitorowane. O kalendarzu realizacji drogowych zadań inwestycyjnych decydują możliwości ubiegania się o dofinansowanie tych kosztownych robót. W przyszłym roku zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie rządowe do remontu dróg w sołectwie Kotulin ul. Nakło, Skały, Skalna. Ponieważ dofinansowanie wymaga zaangażowania sporych środków, jako wkłady własnego gminy, dopiero po rozstrzygnięciu tego naboru podjęte zostaną wiążące decyzje w sprawie realizacji ewentualnych innych zadań remontowych na naszych drogach w roku 2020. W przyszłym roku zlecimy także wykonanie projektów modernizacji dróg w kilku lokalizacjach. Sporą poprawę powinni zauważyć mieszkańcy Toszka w przyszłym roku. W ramach rozbudowy kanalizacji wyremontowane zostaną także nawierzchnie dróg, w których prowadzone są prace. Szacujemy, że w ten sposób wyremontowanych zostanie blisko 2 km dróg w naszym mieście. Ponadto trwają czasochłonne procedury geodezyjne związane z nabyciem przez gminę własności gruntów stanowiących ul. Polną Paczynie i ul. Polną w Boguszycach oraz w kilku innych lokalizacjach.


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry