Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
19 °C
Danieli, Irwina, Małgorzaty
sobota, 13 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Nasze szkoły pracują zdalnie!

Kotulin

Przez pierwsze dni po wprowadzeniu ograniczenia działalności szkół, nauczyciele realizowali z uczniami zadania powtórkowe do zakresów tematycznych już zrealizowanych. Obecnie dyrekcja z wychowawcami koordynuje przygotowanie materiałów do pracy w następnych dniach i tygodniach. Być może uda się powiązać harmonogram pracy zdalnej z planem lekcji. Ciekawostką jest inicjatywa nauczyciela WF, który namawia uczniów do zainstalowania w telefonach aplikacji służącej monitorowaniu aktywności fizycznej, mierzenia kroków, tempa przemieszczania się i indywidualnego korzystania z niej na drogach i ścieżkach Kotulina.

 Paczyna

Praca prowadzona jest przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle. Ułatwienie dla uczniów i nauczycieli w Paczynie polega obecnie na tym, że narzędzie to jest przez nauczycieli wykorzystywane do zadań dodatkowych w pracy z uczniami w ciągu całego roku szkolnego. Obecnie ciężar pracy po prostu przeniósł się na Moodle. Platforma rejestruje czas pracy użytkowników, pozwala reagować w czasie rzeczywistym, ocenia wykonywane zadania w skali procentowej. Zajęcia z uczniami klas najmłodszych realizowane są przez zadania przekazywane rodzicom uczniów przez nauczycieli. Nauczyciele korzystają w tych klasach ze zwyczajnych form komunikacji elektronicznej.

Pniów

Na stronie internetowej szkoły utworzona została zakładka „Dla ucznia”, gdzie nauczyciele zamieszczają zagadnienia do bieżącej realizacji. Uczniowie otrzymują także drogą e-mailową zadania i karty pracy opracowane przez nauczycieli. Klasy I-VI korzystają ponadto z platformy edukacyjnej eduelo.pl, przy pomocy której realizują wyznaczone zakresy zadań.

Szkoła podstawowa nr 1 w Toszku

W zależności od przedmiotu nauczyciele przekazują uczniom zadania do realizacji za pomocą platformy Librus lub za pomocą internetowych komunikatorów, na których utworzone zostały odpowiednie grupy. Priorytetowo traktowane są zajęcia służące przygotowaniu uczniów do egzaminów. Na stronie szkoły zalinkowane zostały opracowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zadania powtórkowe służące przygotowaniu się do egzaminów. Jednocześnie szkoła podjęła działania na rzecz pozyskania dodatkowej platformy umożliwiającej lepszy i bardziej bezpośredni kontakt nauczycieli z uczniami.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Toszku

Nauczyciele przekazują uczniom rekomendacje edukacyjne opracowane przez MEN. Korzystają przy tym z grup utworzonych na komunikatorach internetowych oraz z dziennika elektronicznego. Niektórzy korzystają z platformy edukacyjnej Moodle. Podobnie jak SP1, także SP2 podjęła działania na rzecz pozyskania dodatkowej platformy internetowej, która umożliwi realizację zadań edukacyjnych w kolejnych tygodniach.

Obecna sytuacja jest absolutnie wyjątkowa. Ani nauczyciele, ani rodzice, ani uczniowie w naszych szkołach w większości nie byli dotąd zaangażowani w tak szerokim stopniu w wykorzystywanie internetowych narzędzi edukacyjnych. Kadra każdej ze szkół posiada jednak świadomość rozwoju obecnej sytuacji. Wszystko wskazuje obecnie na to, że edukacja zdalna będzie prowadzona także po 25 marca. Przygotowania do kolejnych tygodni pracy w obecnej formule są obecnie przedmiotem troski dyrektorów i nauczycieli naszych szkół.

Warto pamiętać, że w obecnej formie działalności szkół praca uczniów wymaga szczególnego wsparcia ze strony rodziców/ prawnych opiekunów. Nie mogą oni zastępować nauczycieli w pracy merytorycznej, powinni jednak pomagać w zapewnieniu regularnej pracy uczniów przy komputerze w odpowiednich warunkach domowych. Ze strony nauczycieli z kolei oczekiwane jest uwzględnienie faktu, iż z jednego komputera korzystają czasem rodzeństwa. Warto także uwzględnić fakt, że suma propozycji i zadań edukacyjnych, jakie przekazują uczniom wszyscy nauczyciele danej klasy, musi być możliwa do efektywnego podjęcia przez ucznia w danym czasie (dniu, tygodniu). Problemem do rozwiązania pozostaje praca uczniów, którzy poza szkołą pozostają bez dostępu do internetu. Z pewnością także dla nich uda się zaproponować odpowiednie formy pracy, np. poprzez przekazywanie bieżących zadań do realizacji w formie telefonicznej.


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry