Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
2 °C
Anety, Leokadii, Wiesława
piątek, 09 grudnia 2022
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Ulga dla przedsiębiorców

Burmistrz Toszka informuje, że na mocy uchwały nr XXXIII/417/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny przypadających Gminie – Miastu Toszek lub jej jednostkom podległym,  najemcy lokali użytkowych, będących własnością gminy Toszek, którzy na skutek ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wstrzymali lub  ograniczyli prowadzoną w wynajmowanym lokalu użytkowym działalność gospodarczą o charakterze usługowym, gastronomicznym, handlowym lub produkcyjnym mogą wystąpić z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie czynszu za wynajmowany lokal użytkowy.

We wniosku należy zwięźle opisać okoliczności uzasadniające wniosek, w szczególności potwierdzające  zamknięcie lokalu, zawieszenie prowadzenia  działalności gospodarczej, spadek obrotów itd.

Do wniosku należy dołączyć informację dotyczącą otrzymanej w latach 2018-2020 pomocy de minimis (skan zaświadczenia) lub oświadczenie, że nie korzystali z tej formy pomocy.

Podane informacje mogą podlegać szczegółowej weryfikacji i wówczas wnioskodawca może być wezwany do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane  we wniosku.

Prosimy o składanie wniosków drogą elektroniczną na adres:

Poniżej znajdują się wzory wniosku do pobrania:

ODTWniosek o udzielenie ulgi w czynszu najmu lokalu użytkowego.odt (10,60KB)

PDFWniosek o udzielenie ulgi w czynszu najmu lokalu użytkowego.pdf (144,38KB)


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry