Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
21 °C
Kamila, Karoliny, Roberta
czwartek, 18 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Pomoc dla przedsiębiorców

Podczas ostatniej sesji nasi radni podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Jest to pomoc naszego samorządu dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku wystąpienia epidemii koronowirusa COVID-19.

Jak wiemy działalność zarobkowa niektórych branż została znacznie ograniczona bądź w ogóle uniemożliwiona wskutek panującej epidemii. Wychodząc naprzeciw naszym przedsiębiorcom Rada Miejska w Toszku, działając na podstawie przepisów o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, postanowiła zwolnić z podatku od nieruchomości za okres kwiecień – czerwiec 2020 roku tych przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wynikający z przepisów szczególnych.

W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorca składa do Burmistrza Toszka następujące dokumenty:

  • informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (w przypadku osób fizycznych),
  • korektę deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (w przypadku osób prawnych),
  • wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości),
  • oświadczenie przedsiębiorcy (załącznik nr 2 do uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości),
  • oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy podatników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, z zastrzeżeniem że nie posiadają zaległości publicznoprawnych w stosunku do Gminy Toszek na dzień 31 stycznia 2020 r.

Pozostali przedsiębiorcy, którzy również znaleźli się w trudniej sytuacji z nie swojej winy, ale nie  są objęci przepisami tej uchwały, mogą starać się  o zwolnienie z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach ordynacji podatkowej.

Jednocześnie informujemy, że uzyskanie zwolnienia od podatku od nieruchomości jest równoznaczne z otrzymaniem pomocy publicznej przez przedsiębiorstwo.

Szczegółowe informacje można uzyskać w referacie podatków i opłat lokalnych Urzędu Miejskiego w Toszku - tel 32 237 80 11, 32 237 80 12 oraz 32 237 80 13

Formularze - Portal Podatkowy podatki.gov.pl

Rozporządzenie Rady Ministrów

DOCXFormularz zgłoszenia (16,19KB)

DOCXOświadczenie przedsiębiorcy (15,45KB)


Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry