Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Mobile App

Aplikacja mobilna

Zamek w Toszku Zamek w Toszku Rynek w Toszku Skwer w Toszku Toszkoland Toszkoland Kościół pw. św. Katarzyny Grota przy kościele Kościół pw. św. Marcina Panorama Toszka Zamek w Toszku Orlik w Toszku Orlik w Toszku Zawody łucznicze Staw
Województwo śląskie » Powiat gliwicki »
Kalendarium wydarzeń
Dziś jest:
26 listopada
Imieniny:
Leona, Leonarda, Lesławy
Wyszukiwarka

Działalność gospodarcza w czasie epidemii

Konkretnym narzędziem wsparcia finansowego przedsiębiorców okazała się tzw. „tarcza antykryzysowa”. Jest to uchwalona na początku marca ustawa, pozwalająca ubiegać się o wsparcie tym przedsiębiorcom, których przychody zmalały w ostatnim czasie o co najmniej 30%. Przepisy ustawowe różnicują kwotę wsparcia dla konkretnego przedsiębiorcy w zależności od poziomu zmniejszenia się sprzedaży towarów lub usług. Wsparcie to może wynieść maksymalnie 50%, 70% lub 90% kwoty stanowiącej sumę wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ZUS. Należy jednak pamiętać, że maksymalna kwota wsparcia nie przekroczy odpowiednio 50%, 70% i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ZUS pracodawcy. O podobne wsparcie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorcy mogą także ubiegać się o jednorazową korzystnie oprocentowaną pożyczkę w wysokości 5.000 zł, którą jednak trzeba zwrócić w ciągu 12 miesięcy.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach uzyskaliśmy informacje o skali wsparcia, jakie w tytułu tarczy antykryzysowej trafiło do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie naszej gminy. W poniższej tabeli zamieszczono odpowiednie dane liczbowe łącznie z informacją o liczbie podmiotów gospodarczych na terenie gminy, pozyskaną bezpośrednio z systemu CEIDG.

Łączna liczba aktywnych podmiotów gospodarczych, dla których głównym miejscem wykonywania działalności jest teren gminy Toszek 336
Liczba podmiotów, które złożyły wnioski o pomoc 218
Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia 137
Łączna wartość udzielonego wsparcia 678.640,00 zł
Najniższa wysokość udzielonego wsparcia 1.300,00 zł
Najwyższa wysokość udzielonego wsparcia 5.000,00 zł
Średni czas rozpatrywania wniosków 24 dni

Także samorząd toszecki: Burmistrz Toszka i Rada Miejska podjął decyzje, które mają łagodzić gospodarcze skutki stanu epidemii. Dla przypomnienia podajemy, że przedsiębiorcy, którzy do prowadzenia swojej działalności wynajmują gminne lokale użytkowe (mamy formalnie 18 takich sytuacji), mogą ubiegać się o zwolnienie z czynszu najmu. Ponadto, na podstawie uchwały Rady Miejskiej, przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Zwolnienia podatkowe są także możliwe w ramach przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa”. Szczegółowe informacje o finansowej skali zwolnień udzielonych na podstawie decyzji samorządu opublikujemy w najnowszym numerze „Po troszku o Toszku”.

Z informacji uzyskanych w połowie maja ze Śląskiego Związku Gmin Powiatów wynika natomiast, że należycie zauważone zostały uchwały naszej Rady Miejskiej, które umożliwiają udzielanie ulg podatkowych przedsiębiorcom. Znajdujemy się wśród 24 gmin, które wg stanu na 11 maja, podjęły uchwały o zwolnieniach przedsiębiorców z podatków od nieruchomości oraz wśród 31 gmin i powiatów, które umożliwiły przedłużenie termin płatności rat podatków. Warto dodać, że brak podjęcia, na podstawie przepisów „tarczy antykryzysowej”, uchwały dotyczącej ulg w zapłacie za czynsz wynika z faktu, że uchwała, która daje takie możliwości, została u nas podjęta już wcześniej.

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
Tel.: 32 237-80-00
Fax: 32 233-41-41
E-mail:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00
Kasa czynna:
Poniedziałek 7.00 - 14.00
Wtorek 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 16.30
Piątek 7.00 - 12.00
NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771
NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002