Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
24 °C
Jana, Moniki, Wiktora
wtorek, 21 maja 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy o obowiązku wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – termin upływa 30 września br.

W przypadku niedokonania opłaty w terminie przedsiębiorca ma możliwość dokonania opłaty w terminie 30 dni od w/w daty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości  30% opłaty wynikającej z oświadczenia! W przeciwnym przypadku zezwolenie wygasa!

WAŻNE: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm., tzw. „tarcza antykryzysowa”) NIE wprowadza żadnych zwolnień przedsiębiorców z obowiązku dokonania w/w opłaty, nie ma także możliwości przesunięcia terminu, czy obniżenia wysokości raty. Termin 30 września nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczynę jego uchybienia  - nawet jeśli termin wypada na dzień ustawowo wolny od pracy nie obowiązuje w tym przypadku zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy.  

Opłaty w należnej wysokości można wnieść:

  • gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego w Toszku
  • lub na rachunek bankowy Urzędu: ING BANK ŚLĄSKI numer rachunku
    33 1050 1298 1000 0023 6327 5534
Opublikował(a):  Data publikacji: 04-09-2020 08:51 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-09-2020 08:55

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry