Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
26 °C
Laury, Leszka, Marcjana
poniedziałek, 17 czerwca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Toszecki Budżet Obywatelski - edycja 2021

Od 14 września za pośrednictwem portalu https://toszek.budzet-obywatelski.org/ można będzie składać projekty do kolejnej edycji Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego. Aby zgłoszone projekty mogły zostać zakwalifikowane do głosowania muszą uzyskać poparcie co najmniej 9 innych mieszkańców naszej Gminy. Tym razem składanie projektów oraz zbieranie dla nich poparcia, ze względu na sytuację epidemiologiczną, będzie odbywało się wyłącznie w postaci cyfrowej. Oznacza to, że liderzy projektów nie drukują i nie skanują list poparcia, a włącznie informują zainteresowane projektami grupy mieszkańców o dostępnym linku, na którym należy tego poparcia udzielić. Poparcia udziela się wpisując we wskazanych polach wymagane dane (udostępniony wzór listy poparcia i wzór formularza wniosku mają jedynie charakter poglądowy - obydwa dokumenty należy składać w wersji wyłączenie elektronicznej). Oddane głosy będą weryfikowane za pośrednictwem smsów z kodem wysłanych na podany nr telefonu. Składanie projektów i zbieranie dla nich poparcia zostanie zakończone w dniu 21 września o godz. 23:59.

Maksymalny koszt realizacji projektu nie może przekroczyć 25.000 zł. Przy szacowaniu kosztów realizacji projektów można posługiwać się cennikiem zamieszczonym na stronie https://toszek.budzet-obywatelski.org/. Zawarte tam ceny mają charakter jedynie szacunkowy i odzwierciedlają stan z obecnego roku (2020). Ostateczna weryfikacja kosztów nastąpi przed skierowaniem projektu do realizacji.

Zgłoszone projekty podlegać będą ocenie formalnej. W przypadku błędów i braków nadających się do usunięcia liderzy projektów zostaną o tym poinformowani w celu dokonania odpowiednich poprawek w projekcie. 28 września do publicznej wiadomości zostanie podana lista projektów zakwalifikowanych do głosowania oraz lista projektów odrzuconych. Liderzy, których projekty znajda się na liście zakwalifikowanych do głosowania, powinni od 28 września zaangażować się w ich promowanie wśród mieszkańców. Liderzy, których projekty znajdą się na liście odrzuconych, będą mieli trzy dni na złożenie odwołania do Burmistrza. W przypadku uwzględnienia odwołania projekt zostanie dopuszczony do głosowania.

Samo głosowanie będzie trwało od 12 października do 26 października. Ze względu na obecne warunki epidemiologiczne całość głosowania będzie odbywać się w wersji elektronicznej. Weryfikacja oddanego głosu odbędzie się za pomocą kodu wysłanego smsem na podany podczas głosowania numer telefonu. Każdy mieszkaniec Gminy Toszek może oddać tylko jeden głos na jeden wybrany przez siebie projekt. Ze względu jednak na obowiązek umożliwienia głosowania osobom niepełnoletnim (w imieniu których głosy mogą oddać rodzice) lub innym, które nie posiadają telefonów komórkowych, na jeden numer telefonu mogą zostać zarejestrowane maksymalnie dwie osoby. Przestrzegamy przed głosowaniem w imieniu znajomych! W przypadku oddania przez jedną osobę więcej niż jednego głosu (czyli przypisania jednej osoby do więcej niż jednego numeru telefonu) wszystkie głosy oddane przez taką osobę zostaną unieważnione.

Zgodnie z życzeniem liderów projektów poprzednich edycji, w trakcie głosowania przy poszczególnych projektach będzie wyświetlała się liczba dotychczas oddanych na nie głosów. Prosimy jednak aby nie traktować ich wiążąco, bowiem po zakończeniu głosowania zostaną one zweryfikowane i może się zdarzyć, że część z nich zostanie unieważniona.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą dokumentacją dotyczącą Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego zamieszczoną poniżej oraz zapraszamy do zgłaszania swoich projektów.

 

PDFRegulamin Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego (231,29KB)

PDFProjekt mieszkańca w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego (161,05KB)

PDFLista osób popierających projekt (73,27KB)

PDFHarmonogram Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2021 (326,25KB)

PDFOgłoszenie terminu naboru projektów oraz określenie wysokości środków dla Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 (258,94KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-09-2020 11:32 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 21-09-2020 09:10

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry