Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
23 °C
Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
sobota, 20 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Informacja dla mieszkańców Gminy Toszek dotycząca nowych zasad gospodarowania odpadami

Szanowni Mieszkańcy Gminy Toszek

Burmistrz Toszka informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  wyłoniony został wykonawca, który będzie zajmował się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek.

 Wykonawcą zostało:

Konsorcjum
Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 2, 44-180 Toszek
Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nakielskiej 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry

W związku z tym, że w chwili obecnej sukcesywnie będą dostarczane do Państwa worki na odpady zbierane selektywnie oraz pojemniki na zmieszane odpady komunalne, Burmistrz Toszka pragnie wyjaśnić , że do czasu dostarczenia pojemników i worków zgodnie ze złożonymi przez Państwa deklaracjami odpady komunalne można gromadzić w pojemnikach i workach jakie Państwo posiadają. Wszystkie zgromadzone przez Państwa odpady komunalne zostaną odebrane i do chwili dostarczenia pojemników i worków na odpady segregowane nie będą wobec Państwa wyciągane żadne konsekwencje w związku z tym, że odpady nie były posegregowane.

Ponadto Wykonawca przygotowuje harmonogram wywozu odpadów, który po akceptacji przez Zamawiającego zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Toszku oraz dostarczony bezpośrednio do wszystkich punktów adresowych.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
Inspektor Ewa Koprek
nr tel. 32 237 80 28

Burmistrz Toszka przeprasza za wszelkie niedogodności związane z wprowadzaniem nowych zasad gospodarowania odpadami i liczy na Państwa wyrozumiałość i współpracę.

Opublikował(a):  Data publikacji: 05-07-2013 12:51 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 05-08-2021 15:04

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry