Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
24 °C
Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
sobota, 20 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Kanalizacja gotowa!

Zakończyła się rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Toszku. Jakiś czas temu ukończone zostały prace terenie, obecnie zakończyły się przewidziane prawem procedury oddania nowej sieci do użytkowania. Wartość kontraktów zawartych z wykonawcami inwestycji wyniosła blisko 3 mln zł, przy czym na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych.

Dzięki realizacji tego zadania ok. 30 nieruchomości na terenie Toszka uzyskało możliwość przyłączenia się do kanalizacji. Wybudowane zostały także nowe odcinki wodociągów i kanalizacji deszczowej. Formalnie możliwe jest obecnie fizyczne przyłączanie konkretnych gospodarstw do sieci kanalizacyjnej. Przyłączanie odbywa się na koszt właścicieli nieruchomości, na warunkach wydanych przez spółkę Remondis Aqua Toszek i pod jej nadzorem. Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. jest także upoważniona do dokonywania odbiorów technicznych wszystkich przyłączy. Dane kontaktowe spółki: ul. Górnośląska 2, remondis.pl, e-mail toszek@remondis.pl, tel. 32 233 43 98.

Ze względu na przesunięcie terminu oddania sieci do użytkowania, przesunięciu ulega także termin zapowiedzianej weryfikacji wykonanych przyłączeń. Weryfikacja wykonanych przyłączeń, w ramach której burmistrz sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci, przeprowadzona zostanie przed końcem czerwca 2021 r. Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kiedy istnieją warunki przyłączenia zabudowań do sieci kanalizacyjnej, ich przyłączenie do sieci jest obowiązkowe (poza sytuacjami, kiedy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków).

Dziękujemy za wyrozumiałość w związku z pracami prowadzonymi w ramach tej inwestycji! Na niektórych etapach były one szczególnie uciążliwe dla mieszkańców, a na niektórych odcinkach z różnych przyczyn nieco się przedłużyły. Mamy nadzieję, że trwała poprawa gospodarki wodno-ściekowej oraz modernizacja nawierzchni kilku odcinków dróg gminnych pozwolą w krótkim czasie zapomnieć o niedogodnościach z poprzednich miesięcy.

Opublikował(a):  Data publikacji: 30-11-2020 13:30 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 30-11-2020 13:38

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry