Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-7 °C
Kryspiny, Norberta, Sabiny
wtorek, 05 grudnia 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

W związku z ustawowym obowiązkiem złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży oddzielnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok poprzedni Burmistrz Toszka przypomina, że termin złożenia w/w oświadczenia upływa w dniu 31 stycznia 2021 r. (art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwaną dalej „u.w.t.p.a.”).

UWAGA: W przypadku niezłożenia w wymaganym terminie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni lub niedokonania stosownej opłaty przedsiębiorca ma możliwość złożenia takiego oświadczenia w terminie 30 dni od w/w daty lub uzupełnienia wpłaty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej (rocznej) – art. 18 ust. 12 a oraz ust. 13 b u.w.t.p.a. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków zezwolenie wygasa!

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązkiem wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku dokonuje w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku (art. 111 ust. 7 u.w.t.p.a.). W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. opłaty za posiadane zezwolenia (stałe) przedsiębiorca ma możliwość dokonania opłaty w terminie 30 dni od w/w daty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty wynikającej z oświadczenia!

W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków zezwolenie wygasa!

Ze względu na fakt, iż w/w termin upływa w niedzielę – prosimy o składanie przedmiotowych oświadczeń oraz dokonywanie wpłat w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. (piątek) do godziny 13:00.

Opłaty w należnej wysokości można wnieść:

  1. gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego w Toszku

  2. lub na rachunek bankowy Urzędu: ING BANK ŚLĄSKI numer rachunku
    33 1050 1298 1000 0023 6327 5534

WAŻNE: Zgodnie z przepisami należy pamiętać, że podane wyżej terminy są terminami prawa materialnego, co oznacza, że nie podlegają przywróceniu, bez względu na przyczynę uchybienia terminu - nawet jeśli termin wypada w dzień wolny nie obowiązuje w tym przypadku zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy.

Opublikował(a): Piotr Kalinowski Data publikacji: 12-01-2021 12:35

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry