Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
4 °C
Antoniego, Gracji, Lucjana
czwartek, 13 czerwca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Inwestycje samorządowe w roku 2020

Inwestycje samorządowe w roku 2020

Rok 2020, ze względu na pandemię i związane z nią okoliczności, nie był czasem łatwym dla realizacji inwestycji. Z problemem koronawirusa borykały się zarówno firmy realizujące konkretne zadania, jak również instytucje i urzędy, z którymi na co dzień współpracujemy. Także my sami - zespoły urzędników UM w Toszku, samego burmistrza Grzegorza Kupczyka nie wyłączając - zmagaliśmy się z ograniczeniami wynikającymi z zachorowań. Wśród zadań inwestycyjnych, jakie podjęliśmy w zeszłym roku, znalazły się rozbudowa kanalizacji i wodociągów, dokończenie budowy chodnika w Paczynie, rozpoczęcie modernizacji dworca PKP (prace projektowe), remont ul. Górnej w Pniowie oraz zadania wybrane przez mieszkańców w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego.

Kanalizacja
Zrealizowaliśmy rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Toszku. Dwie wyłonione w przetargu firmy realizowały prace podzielone organizacyjnie na 3 zadania. Wartość kontraktów zawartych z wykonawcami inwestycji wyniosła blisko 3 mln zł. przy czym środki pozyskane z Unii Europejskiej pokryły 95% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Mamy nadzieję, że trwała poprawa gospodarki wodno-ściekowej oraz modernizacja nawierzchni kilku odcinków dróg gminnych i uczęszczanego deptaka między ul. Tarnogórską a os. Morcinka pozwolą w krótkim czasie zapomnieć o niedogodnościach z poprzednich miesięcy. Do dokończenia w przyszłości pozostaje nawierzchnia odcinka ul. Młyńskiej.

Chodnik w Paczynie
W minionym roku zakończyła się zasadnicza część tej wieloletniej inwestycji, realizowanej wspólnie przez gminę Toszek i powiat gliwicki. Dokumentacja projektowa chodnika w Paczynie została sporządzona w roku 2010, natomiast prace w terenie ruszyły w roku 2013. Łączna kwota kosztów tego zadania, wydatkowana z budżetu gminy, wyniosła ponad 1,1 mln zł. Objęła ona koszty dokumentacji projektowej oraz rozliczenia poszczególnych etapów budowy (2013-2020). W najbliższej przyszłości planuje się wykonanie dodatkowych odcinków chodnika przy ul. Pniowskiej.

Centrum Przesiadkowe
Na podstawie zatwierdzonej koncepcji architektoniczno-przestrzennej opracowana została szczegółowa dokumentacja projektowa, obejmująca projekty budowalne, przedmiary i kosztorysy oraz projekty wykonawcze. Zadanie dotyczące remontu drogi - gminnego odcinka ul. Dworowej jest obecnie procedowane w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. W związku z bezpośrednim sąsiedztwem linii kolejowej pozwolenie na budowę obejmujące modernizację budynku dworca wraz z otoczeniem jest procedowane przez Wojewodę Śląskiego w Katowicach. Prace w terenie ruszą w ciągu najbliższych miesięcy. Wartość kontraktu to ponad 3,3 mln zł.

Przedszkole w Kotulinie
Dokładamy starań, aby możliwie sprawnie przeprowadzić niezbędne procedury, które pozwolą nam ogłosić przetarg na budowę nowego przedszkola w Kotulinie. Obecnie znajdujemy się na etapie oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę, z tym że w złożonej przez projektanta w nadzorze budowalnym dokumentacji inspektorzy Starostwa ujawnili kilka mankamentów. W większości zostały one szybko wyeliminowane. Ostatni temat problemowy zostanie rozwiązany wkrótce. Do czasu jego rozwiązania postępowanie o uzyskanie pozwolenia na budowę zostało zawieszone. Przetarg na realizację tej inwestycji ogłosimy niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Warto dodać, że na dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia pozyskaliśmy ze środków rządowych 2,7 mln zł.

Ul. Górna w Pniowie
Pod koniec roku ogłosiliśmy przetarg na remont ul. Górnej w Pniowie. Droga znajdowała się w złym stanie technicznym, występowały na niej duże ubytki nawierzchni i zniekształcenia. Na całej długości wykonana została nawierzchnia z masy asfaltobetonowej z obustronnymi poboczami. Szerokość jezdni oraz rozmieszczenia zjazdów pozostały bez zmian. Łączna wartość inwestycji wyniosła niecałe 300 tyś złotych.

Oświetlenie w Pisarzowicach
Wykonany został kolejny etap rozbudowy oświetlenia w rejonie ul. Ogrodowej w Pisarzowicach. Teren sołeckiego placu zabaw oraz boiska został wyposażony w 6 słupów oświetleniowych jednoramiennych z lampami typu LED. Inwestycja, która kosztowała ponad 56 tyś zł, znacząco podniosła standardy bezpieczeństwa na terenach ważnych dla społeczności sołectwa i rozszerzyła możliwości ich użytkowania.

Zadania w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego
Spośród 13 zadań wskazanych przez mieszkańców do realizacji, w ostatecznym głosowaniu największe poparcie uzyskało 8 przedsięwzięć. Realizacja 6 z nich zakończyła się w minionym roku. Ze względów proceduralnych jedno zadanie (budowa studni głębinowej na boisku w Paczynie) zostanie podjęte w tym roku. Także w bieżącym roku, w sprzyjających okolicznościach epidemicznych, zrealizowane zostanie jedno z ciekawszych zgłoszonych przedsięwzięć - letnie kino plenerowe. Wśród zrealizowanych zadań znalazły się nowe place zabaw w Kotliszowicach i na Oraczu, parking w Kotulinie, scena w Sarnowie, ogrodzenie placu rekreacyjno-biesiadnego w Pniowie czy doposażenie OSP w Toszku. Wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła blisko 140 tyś zł.

Zadania w ramach Inicjatywy Sołeckiej
Przy wsparciu środków pozyskanych z samorządu województwa śląskiego zrealizowaliśmy kilka zadań zgłoszonych przez nasze sołectwa. W Kotulinie doposażona została świetlica wiejska, w której są obecnie prowadzone prace remontowe, w Kotliszowicach, w miejscu dotychczasowych przystanków, stanęły dwie nowe wiaty przystankowe, a w Paczynie plac zabaw przy świetlicy wiejskiej wzbogacił się o wieloczęściowe urządzenie zabawowe dla dzieci, stół do gry w ping-ponga na zewnątrz oraz altanę z podjazdem dla niepełnosprawnych. Łączna wartość tych zadań wyniosła niecałe 66 tyś zł, z tego ponad 36 tyś stanowiły środki samorządowego województwa śląskiego.

Powyższe zadania nie stanowią zamkniętego katalogu przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych czy zrealizowanych przez toszecki samorząd w ubiegłym roku. Są to tematy, w które zaangażowaliśmy największe środki finansowe. Poza nimi zrealizowano także inne zadania, w szczególności w ramach funduszów sołeckich, takie jak termomodernizacja budynku, remont nawierzchni drogi, ogrodzenie terenu, montaż oświetlenia ekologicznego i inne.

JPEGChodnik w Paczynie.jpeg (149,69KB)

JPEGDworzec PKP.jpeg (842,70KB)

JPEGPaczyna plac zabaw.jpeg (175,07KB)

JPEGKanalizacja.jpeg (288,95KB)

JPEGKotliszowice wiata.jpeg (416,44KB)

JPEGPisarzowice oświetlenie.jpeg (196,46KB)

JPEGPniów Górna.jpeg (371,38KB)

JPEGTBO_Kotliszowice.jpeg (317,55KB)

JPEGTBO_Kotulin.jpeg (320,08KB)

JPEGTBO_Sarnów.jpeg (263,06KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-01-2021 14:09 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 02-02-2021 07:02

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry