Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
23 °C
Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
sobota, 20 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Trwa nabór rachmistrzów spisowych

Gminny Komisarz Spisowy Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021roku. Termin składania ofert upływa z dniem 9 lutego 2021r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacjach awaryjnych, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Składanie ofert:
1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: , platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).
2. O dacie wpływu dokumentów decyduje:
a. w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
b. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
c. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
d. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
3. Oferty kandydatów złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej
urzędu miejskiego oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Toszku – nr tel.: 32 237 80 21, e-mail: .

PDFOgłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów (78,04KB)

DOCXFormularz ofertowy (15,87KB)

PDFFormularz ofertowy (82,58KB)

PDFInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (56,27KB)

Nabor-na-rachmistrza-spisowego-1024x576.png

Opublikował(a):  Data publikacji: 03-02-2021 14:39 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 03-02-2021 14:39

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry