Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
9 °C
Heloizy, Igora, Remigiusza
niedziela, 01 października 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki nowotworowej

Z dniem 4 czerwca 2021 r. Burmistrz Toszka ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2021 (moduł II – diagnostyczny).

W konkursie mogą brać udział świadczeniodawcy określeni w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), którzy świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, których placówka znajduje się na terenie Gminy Toszek lub w odległości do 20 km od miasta Toszek lub/i dysponują aktywnymi listami pacjentów, będących mieszkańcami Gminy Toszek.

Do zadań wybranego Realizatora Programu będzie należało w szczególności:

  • przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej;
  • przeprowadzenie ogólnego badania pacjenta przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w tym przeprowadzenie szczegółowego wywiadu w szczególności
    w zakresie obciążenia genetycznego w zakresie choroby nowotworowej oraz przekazanie pacjentowi ankiety kwalifikującej do badania, zdecydowanie o konieczności dalszych badań);
  • przeprowadzenie krótkich działań edukacyjno-informacyjnych podczas wizyty lekarskiej;
  • wykonanie badania stercza per rectum jako podstawowego badania wykonywanego przez lekarza rodzinnego/ internistę lub specjalistę – urologa;
  • wykonanie dodatkowych badań (w szczególności ze względu na wyniki przeprowadzonego wywiadu lub badania per rectum), tj.: badanie antygenu sterczowego PSA, ewentualnie badanie ultrasonograficzne prostaty TRUS lub skierowanie pacjenta do poradni urologicznej w celu rozpoczęcia leczenia.

Zapraszamy w/w podmioty do udziału w przedmiotowym konkursie.

Oferty należy składać w wersji pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do godziny 15:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1 na parterze), do urny wystawionej przed budynkiem urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, przy czym decydujące znaczenie ma data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Celem Programu jest wcześniejsze wykrycie nowotworu gruczołu krokowego, a co za tym idzie wcześniejsze rozpoczęcie leczenia.

Przedmiotowy program jest dofinansowany z Narodowego Funduszu zdrowia w wysokości 40% poniesionych wydatków.

Szczegółowe informacje w załącznikach!

PDFProgram profilaktyki nowotworu gruczolu krokowego.pdf (834,12KB)

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat" w roku 2021 (365,41KB)

DOCFormularz ofertowy na wybór realizatora programu - gruczoł krokowy 2021 (124,50KB)

Opublikował(a): Piotr Kalinowski Data publikacji: 04-06-2021 13:08

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry