Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
12 °C
Artura, Fryderyki, Petry
czwartek, 06 października 2022
Flaga Unii Europejskiej
 • ePUAP
 • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki nowotworowej

Z dniem 22 czerwca 2021 r. Burmistrz Toszka ponownie ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego
dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2021 (moduł II – diagnostyczny). Konkurs został ogłoszony 4 czerwca br., termin składania ofert upłynął w dniu 21 czerwca – w tym terminie do organu nie wpłynęła jednak żadna oferta.

Przypominamy, że w konkursie mogą brać udział świadczeniodawcy określeni w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), którzy świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, których placówka znajduje się na terenie Gminy Toszek lub w odległości do 20 km od miasta Toszek lub/i dysponują aktywnymi listami pacjentów, będących mieszkańcami Gminy Toszek.

Do zadań wybranego Realizatora Programu będzie należało w szczególności:

 • przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej;
 • przeprowadzenie ogólnego badania pacjenta przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w tym przeprowadzenie szczegółowego wywiadu w szczególności
  w zakresie obciążenia genetycznego w zakresie choroby nowotworowej oraz przekazanie pacjentowi ankiety kwalifikującej do badania, zdecydowanie o konieczności dalszych badań);
 • przeprowadzenie krótkich działań edukacyjno-informacyjnych podczas wizyty lekarskiej;
 • wykonanie badania stercza per rectum jako podstawowego badania wykonywanego przez lekarza rodzinnego/ internistę lub specjalistę – urologa;
 • wykonanie dodatkowych badań (w szczególności ze względu na wyniki przeprowadzonego wywiadu lub badania per rectum), tj.: badanie antygenu sterczowego PSA, ewentualnie badanie ultrasonograficzne prostaty TRUS lub skierowanie pacjenta
  do poradni urologicznej w celu rozpoczęcia leczenia.

Zapraszamy w/w podmioty do udziału w przedmiotowym konkursie.

Oferty należy składać w wersji pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2021 r. (środa) do godziny 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1 na parterze), do urny wystawionej przed budynkiem urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, przy czym decydujące znaczenie ma data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Celem Programu jest wcześniejsze wykrycie nowotworu gruczołu krokowego, a co za tym idzie wcześniejsze rozpoczęcie leczenia.

Przedmiotowy program jest dofinansowany z Narodowego Funduszu zdrowia w wysokości 40% poniesionych wydatków.

Szczegółowe informacje w załącznikach!

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat" w roku 2021 (365,43KB)

DOCFormularz ofertowy na wybór realizatora programu - gruczoł krokowy 2021 (124,50KB)

Opublikował(a): Piotr Kalinowski Data publikacji: 22-06-2021 13:30

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry