Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-9 °C
Bernarda, Eryki, Rajmunda
czwartek, 09 lutego 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach programu „Razem bezpieczniej” na 2014 rok.

Z przyjemnością informujemy, że w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczęto procedurę naboru projektów poprawy bezpieczeństwa, przewidzianych do dofinansowania w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” na 2014 rok.

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz organizacje pożytku publicznego. Wnioskowana kwota dofinansowania zadania publicznego w ramach programu „Razem Bezpieczniej” nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł. Jednocześnie udział własny wnioskodawcy powinien wynosić co najmniej 20 % kosztu planowanego zadania. Ze względu na procedurę naboru projektów oraz mechanizm przekazywania dotacji celowej wybranym jednostkom, proszę planować wydatkowanie środków z dofinansowania od II półrocza 2014 r.

Zgłaszane projekty zadań publicznych powinny wpisywać się w następujące obszary działania programu:

-    bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania;

-    przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

-    bezpieczeństwo w szkole;

-    bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej;

-    bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

-    bezpieczeństwo w działalności gospodarczej;

-    ochrona dziedzictwa narodowego.

Przygotowanie i przesłanie wniosku:

1) Sporządzić wniosek zgodnie ze wzorem w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD-R),

2) Sporządzony wniosek wraz z płytą CD-R umieścić w kopercie, kopertę zakleić i opisać, poprzez podanie nazwy projektu oraz obszaru działania programu „Razem bezpieczniej” w jaki wpisuje się projekt, (Razem Bezpieczniej - nazwa projektu - obszar .....).

3) Sporządzić pismo przewodnie do przygotowanego projektu.

4) Kopertę ze sporządzonym projektem i pismem przewodnim umieścić w nowej kopercie i przesłać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (z dopiskiem na kopercie „Razem Bezpieczniej”).

Ze względu na konkursowy charakter procedury kwalifikacyjnej bardzo istotne jest, aby wypełniony wniosek (w wersji papierowej i elektronicznej) został przesłany zgodnie z przedstawioną procedurą, w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2013 roku(decyduje data wpływu) na adres:    

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
ul. Jagiellońska 25,
40-032 Katowice.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach spośród nadesłanych przez Państwa projektów zostanie wybranych siedem najwyżej ocenionych, które zostaną zarekomendowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Informacje dotyczące konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - w aktualnościach programu „Razem bezpieczniej”, jak również można je będzie uzyskać telefonicznie w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod tel. nr (32) 20-77-705.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Opublikował(a): Szymon Rabiza Data publikacji: 30-09-2013 10:32 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 30-09-2013 10:32

Urząd Miejski w Toszku
ul. ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry