Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
23 °C
Kamila, Karoliny, Roberta
czwartek, 18 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
 • ePUAP
 • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Do 15 września można składać wnioski o udzielenie dotacji na zabytki

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/494/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r.
do dnia 15 września br. można składać wnioski do Burmistrza Toszka o udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które będą realizowane w przyszłym
roku (2022 r.).

Dotacja może finansować nakłady obejmujące:

 1. sporządzenie ekspertyz konserwatorskich,
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych,
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
 4. prowadzenie prac lub robót budowlanych mających na celu:
  1. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  2. zabezpieczenie konstrukcyjne części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  3. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
  4. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
  5. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
  6. remont lub wymianę instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna część składowe i przynależności;
  7. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w zabytku drewnianym;
  8. montaż instalacji przeciwpożarowej i odgromowej w zabytku drewnianym, w tym zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych.

Finansowaniem mogą zostać objęte prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

 1. znajduje się na stałe na obszarze Gminy Toszek,
 2. jest w złym stanie technicznym,
 3. posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Toszek,
 4. jest wpisany do rejestru zabytków.

 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z powyższą uchwałą do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,
 2. decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
 3. decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie objętych wnioskiem prac lub robót budowlanych przy zabytków,
 4. projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac
  lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
 5. fotograficzną dokumentację zabytku, o ile nie wchodzi ona w skład projektu budowlanego,
 6. kosztorys inwestorski, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów,
 7. informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą),
 8. pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

 

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem: 32 237 80 27 (17) lub osobiście w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Toszku – pok. 8 (parter).

Do pobrania:
PDFWniosek o udzielenie dotacji (171,25KB)
PDFUchwała Nr XLVIII/513/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (207,76KB)

 

 

Opublikował(a): Tymoteusz Rduch Data publikacji: 10-08-2021 12:00 Modyfikował(a): Tymoteusz Rduch Data modyfikacji: 11-08-2021 11:09

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry