Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
22 °C
Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
sobota, 20 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych (sklepy) na terenie Gminy Toszek, iż z dniem 30 września br. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w terminie przedsiębiorca ma możliwość dokonania opłaty w terminie 30 dni od w/w daty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości  30% opłaty wynikającej z oświadczenia! W przeciwnym przypadku zezwolenie wygasa!

Na wniosek Burmistrza Toszka Rada Miejska w Toszku podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia oraz zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców działających na terenie Gminy Toszek  za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.

Oznacza to, iż przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne (bary, restauracje) zostali zwolnieni z dokonania II i III raty opłaty.

Przepisy prawa NIE wprowadzają jednak  żadnych zwolnień przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia POZA miejscem sprzedaży (SKLEPY) z obowiązku dokonania w/w opłaty, nie ma także możliwości przesunięcia terminu, czy obniżenia wysokości raty. Termin 30 września nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczynę jego uchybienia  - nawet jeśli termin wypada na dzień ustawowo wolny od pracy nie obowiązuje w tym przypadku zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy.  

Opłaty w należnej wysokości można wnieść:

  • gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego w Toszku
  • lub na rachunek bankowy Urzędu: ING BANK ŚLĄSKI numer rachunku 33 1050 1298 1000 0023 6327 5534

Ewentualne zapytania w tej sprawie można zgłaszać telefonicznie 32 237-80-17 w dniach roboczych w godzinach pracy urzędu.

Opublikował(a):  Data publikacji: 14-09-2021 13:41 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 14-09-2021 13:40

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry