Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
28 °C
Alfreny, Rufina, Wincentego
piątek, 19 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Projekt "Odkrywamy świat nauki"

 

EFS_kolor_poziom_rgb.png

 Nazwa projektu

Wydatki kwalifikowalne

Termin trwania

Odkrywamy świat nauki

całkowita wartość projektu: 397.543,05 zł

dofinansowanie z UE: 337.911,59 zł

dotacja celowa z budżetu krajowego: 19.877,15 zł

wkład własny: 39.754,31 zł

01.09.2020 – 30.06.2022

Projekt skierowany jest do szkół wiejskich w Kotulinie, Paczynie i Pniowie i zakłada prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów z trzech szkół wg potrzeb ujętych w diagnozie przeprowadzonej przed złożeniem projektu, są to:

SP Kotulin

SP Paczyna

SP Pniów

- zajęcia z matematyki: Matematyka jest jak kurz... jest wszędzie, Kreatywna matematyka, Matematyka królową nauk, poznajmy ją bliżej,

- warsztaty przyrodnicze,

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

- zajęcia z matematyki: Kreatywna matematyka, Geniusze matematyki,

- warsztaty przyrodnicze: Przyroda w Polsce,

- koło języka angielskiego,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

- zajęcia z matematyki: Kreatywna matematyka, Geniusze matematyki,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Zajęcia z doradztwa zawodowego dla wszystkich placówek

Dodatkowo nauczyciele zostaną przeszkoleni podczas specjalistycznych kursów i szkoleń. Zostaną zorganizowane 2 wycieczki przedmiotowe na każdą szkołę.

Dla SP w Kotulinie zostanie zakupione: wyposażenie pracowni do nauk przyrodniczych (preparaty mikroskopowe), modele, narzędzia i przybory do doświadczeń, mikroskopy, cyfrowe mobilne laboratorium z fizyki, chemii i biologii, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, Moza book Clasroom, tablica multimedialna, projektor, zestaw szkolny "why chemia", pomoce do zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, wyposażenie pracowni matematycznej w programy multimedialne, przyrząd do demonstracji brył obrotowych, tablety uczniowskie.

Dla SP w Paczynie zostanie zakupione: dygestorium, aparat fotograficzny, atlasy i przewodniki, globusy, szkielety, pomoce naukowe do fizyki i biologii, mikroskopy, zestaw komputerowy TIK z oprogramowaniem, tablica multimedialna, projektor, wyposażenie pracowni matematycznej w programy multimedialne, tablety uczniowskie, cyfrowe mobilne laboratorium fizyka, chemia i biologia,  zestaw szkolny "why chemia".

Dla SP w Pniowie zostanie zakupione: wyposażenie pracowni matematycznej: plansze i karty zadań, pomoce do geometrii i działań na ułamkach, multimedialne programy edukacyjne, zestaw komputerowy TIK z oprogramowaniem, tablety uczniowskie, zestaw komputerowy TIK
z oprogramowaniem, tablica multimedialna, projektor.

EFS_kolor_poziom_rgb.png

Opublikował(a):  Data publikacji: 21-10-2021 14:33 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 21-10-2021 15:20

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry