Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
26 °C
Henryka, Igi, Włodzimierza
poniedziałek, 15 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Ptasia grypa - Ważne informacje

W związku z wystąpieniem ogniska zjadliwej ptasiej grypy w miejscowości Kopienica, w gminie Zbrosławice, w powiecie tarnogórskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że strefy zagrożona i zapowietrzona częściowo znajdują się w powiecie gliwickim. 

Poniżej podajemy jakie miescowości wchodzą w poszczególne obszary:

Przewidywany obszar zapowietrzony:

1) w powiecie gliwickim, w gminie: Wielowieś, miejscowość Sieroty – tylko część Chwoszcz;

Przewidywany obszar zagrożony:

1) w powiecie gliwickim, w gminie Wielowieś miejscowości: Borowiany, Raduń, Kieleczka, Czarków, Radonia, Wielowieś, Błażejowice, Świbie, Wiśnicze, Gajowice, Zacharzowice, Sieroty –bez części Chwoszcz;

2) w powiecie gliwickim, w gminie Pyskowice, miejscowość Pyskowice;

3) w powiecie gliwickim, w gminie Toszek, miejscowości: miasto Toszek, Ciochowice, Pisarzowice, Kotliszowice, Wilkowiczki, Pniów, Paczyna, Paczynka;

Przewidywany zasięg obszarów HPAI

Zasieg obszarow HPAI.jpeg

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach przypomina o przewidywanych nakazach i zakazach, które bedą opublikowane w rozporządzeniu Wojewody  Śląskiego w związku z zaistniałą sytuacją.

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach
budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania
i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub
innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanego do transportu drobiu lub
innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu
wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które
mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące
z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
5) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz
utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;
6) posiadaczowi zwierząt:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem
pomieszczeń mieszkalnych,
b) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej
zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych
w gospodarstwie,
c) zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę
ptaków, właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu
lub innych ptaków oraz ssaków;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze
zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowo lekarza weterynarii;
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało
pozyskane:
a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane
z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego, lub
b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy
ptaków (HPAI) do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym
pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce
zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.
2. Środka określonego w ust. 1 w pkt 1 nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie
w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu
do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki.
3. Środków określonych w ust. 1 w pkt 5 i 6 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar
zapowietrzony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:
1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu
lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub
substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące
z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
3) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej
zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych
w gospodarstwie.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu
lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
2) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu
odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza
weterynarii;
3) wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób
bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
5) wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
2. Środka określonego w ust. 1 w pkt 1 nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie
w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu
do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki.
3. Środka określonego w ust. 1 w pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony
drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.

 

Opublikował(a): Adam Piętka Data publikacji: 10-11-2021 14:23 Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 10-11-2021 14:28

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry