Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
31 °C
Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
poniedziałek, 22 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Zatrzymać smog

Terminy wymiany kotłów i pieców 

Ponownie przypominamy, że zbliża się termin wymiany najstarszych pieców wyprodukowanych przed wejściem w życie Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku tzw. "uchwały antysmogowej".

Oznacza to, że część mieszkańców do końca grudnia 2021 roku bezwzględnie wymienić musi piec.
Od ponad trzech lat funkcjonuje tzw. śląska uchwała antysmogowa. Uchwała sejmiku województwa śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, weszła w życie 1 września 2017 r. Dokument zakazał stosowania niektórych paliw, w tym węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów, flotokoncentratów węglowych i mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem oraz niesezonowanego drewna o wilgotności powyżej 20 procent.

Uchwała wprowadziła także wymagania emisyjne wobec nowo instalowanych urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Zgodnie z nią, kotły centralnego ogrzewania muszą spełniać min. standard emisyjny 5. klasy, a kominki, piece i ogrzewacze na paliwo stałe min. standard emisyjny  wg ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
Natomiast wymóg emisyjności dla funkcjonujących kotłów węglowych został odroczony w czasie, ale trzeba będzie je stopniowo likwidować. Warto więc przypomnieć, że likwidacja kotłów pozaklasowych eksploatowanych powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub bez tabliczki znamionowej musi nastąpić do końca 2021 roku. Kotły pozaklasowe eksploatowane 5-10 lat od daty ich produkcji muszą być zlikwidowane do końca 2023 roku, kotły pozaklasowe eksploatowane poniżej 5 lat od daty ich produkcji - do końca 2025 roku, a kotły klasy 3. lub 4. do końca 2027 roku.
Niestosowanie się do uchwały antysmogowej może spowodować kontrole nieruchomości pod kątem jej zapisów, które przeprowadzają m.in. upoważnieni pracowniku urzędów miejskich i gmin. Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska - Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.
Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń, grzywnę w postępowaniu mandatowym można nałożyć w wysokości do 500 zł, a jeżeli doszło do wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy - 1.000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Pracownicy urzędu posiadają uprawnienia do wstępu na nieruchomość, obejrzenia kotłowni i pobrania próbki popiołu do analizy.
Pełna treść uchwały na stronie: https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017


Mieszkańcy Gminy Toszek, którzy chcą wymienić stary piec, mogą skorzystać z dofinansowania w ramach rządowego Programu Czyste Powietrze. Wszelkich informacji na temat dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze udziela gminny punkt konsultacyjno-informacyjny działający Urzędzie Miejskim w Toszku (pokój nr 16).

Wcześniej jednak należy umówić się na wizytę pod nr tel. 32 237 80 28.
W punkcie uzyskamy wszelkie informacje dotyczące dofinansowania. Pracownicy pomogą nam wypełnić wniosek i dostarczą go w naszym imieniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Od początku uruchomienia punktu w marcu br. w naszej gminie złożono dotychczas 65 wniosków o dotacje.

 Uchwała_terminy.jpeg

Opublikował(a): Adam Piętka Data publikacji: 16-11-2021 13:14 Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 16-11-2021 13:15

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry