Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
22 °C
Jana, Pauliny, Rudolfiny
niedziela, 26 czerwca 2022
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027”

Burmistrz Gminy Toszek ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu " Strategii rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027".

Konsultacje trwać będą od  17 listopada 2021r. do 7 grudnia 2021r. 

Celem konsultacji jest zbieranie opinii w zakresie opracowania dokumentu.

Konsultacje społeczne skierowane są do:

a) mieszkańców Gminy Toszek,

b) lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, w szczególności działających na terenie Gminy Toszek, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,

c) sąsiednich gmin: Wielowieś, Pyskowice, Rudziniec;

d) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.

Formy konsultacji:

a) w przypadku sąsiednich gmin poprzez przesłanie pisma wraz z załączonym do niego formularzem konsultacyjnym, z prośbą o wydanie opinii.

b) w przypadku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie poprzez wysłanie pisma wraz z prośbą o wyrażenie stanowiska, c) w pozostałych przypadkach- poprzez udostępnienie treści projektu „Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027” , wraz z formularzem uwag (Załącznik nr 2 do Zarządzenia).

Opinie do Strategii należy zgłaszać na załączonym formularzu uwag oraz dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Toszku w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2021r. w następujący sposób:

a) papierowo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku, przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, w godzinach urzędowania ( poniedziałek- środa od godz. 7:00 do godz. 15:00, czwartek od godz. 7:00 do godz. 17:00, piątek od godz. 7:00 do godz. 13:00);

b) drogą elektroniczną na adres: zrp@toszek.pl;

c) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Toszku, przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek; d) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego /urzadtoszek/skrytka.

Ważne uznaje się jedynie stanowiska przesłane na formularzu do składania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027” opatrzone podpisem.

PDFProjekt Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027
 

DOCXFormularz zgłaszania uwag i opinii
 

Opublikował(a): Adam Piętka Data publikacji: 17-11-2021 10:29 Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 17-11-2021 10:33

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry