Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
26 °C
Henryka, Igi, Włodzimierza
poniedziałek, 15 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych!

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek, iż z dniem 31  stycznia br. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz wniesienia opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych (bez względu na typ i charakter zezwolenia – w miejscu sprzedaży, czy poza nim) zobowiązany jest do dokonania w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. dwóch czynności:

1) złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
tj. 2021 (wzór oświadczenia w wersji edytowalnej do pobrania poniżej, w wersji papierowej dostępny jest w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Toszku – pokój nr 8na parterze);

2) dokonania wpłaty I raty opłaty naliczonej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (kolejne raty płacone są odpowiednio w terminie do dnia 31 maja oraz 30 września danego roku).

Ustawowy termin dokonania w/w czynności upływa w dniu 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek).

UWAGA: W przypadku niezłożenia w wymaganym terminie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni lub niedokonania stosownej opłaty przedsiębiorca ma możliwość złożenia takiego oświadczenia w terminie 30 dni od w/w daty lub uzupełnienia wpłaty wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej (rocznej) – art. 18 ust. 12 a oraz ust. 13 b u.w.t.p.a. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków zezwolenie wygasa!

 

 Opłaty w należnej wysokości można wnieść:

  • gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego w Toszku,
  • lub na rachunek bankowy Urzędu: ING BANK ŚLĄSKI numer rachunku 33 1050 1298 1000 0023 6327 5534

Jednocześnie przypominamy, że KASA jest czynna:

  • w poniedziałki od godz. 7:00 do godz. 13:00;
  • we wtorki od godz. 7:00 do godz. 14:00;
  • w środy od godz. 7:00 do godz. 13:00;
  • w  czwartki od godz. 7:00 do godz. 16:30;
  • w piątki od godz. 7:00 do godz. 12:00.

od 12:00 do 12:15 Urząd będzie zamknięty (przerwa techniczna), ponieważ w tym czasie prowadzona będzie dezynfekcja światłem UVC celem unieszkodliwienia wirusów, bakterii i drobnoustrojów.

DOCXOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (21,43KB)
 

Opublikował(a): Adam Piętka Data publikacji: 24-01-2022 08:39 Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 24-01-2022 08:41

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry