Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
9 °C
Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
sobota, 25 maja 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Burmistrz Toszka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2022 roku"

Rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały dotyczącej opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2022r.

Termin rozpoczęcia konsultacji : 26 stycznia 2022r.

Termin zakończenia konsultacji 16 luty 2022r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w terminie do dnia 16 lutego 2022r. (środa) w formie:

  1. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, przy czym w przypadku przesłania pocztą decydujące znaczenia dla zachowania terminu ma data wpływu do Urzędu Miejskiego w Toszku,
    a nie data stempla pocztowego lub
  2. drogą elektroniczną na adres: , z zastrzeżeniem, iż formularz winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Niniejsze konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i wniosków o projekcie uchwały.

PDFZarzadzenie Burmistrza Toszka nr 0050.19.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych (491,63KB)
PDFProjekt uchwaly - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2022 roku (1,12MB)
PDFFormularz zgłaszania uwag i opinii dla organizacji pozarządowych (56,27KB)
DOCFormularz zgłaszania uwag i opinii dla organizacji pozarządowych (24,50KB)
 

 

Opublikował(a): Adam Piętka Data publikacji: 26-01-2022 09:08 Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 26-01-2022 09:19

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry