Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
29 °C
Alicji, Alojzego, Rudolfa
piątek, 21 czerwca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Szkoła i zajęcia dla dzieci / Школа та заняття для дітей

  • Dzieci z Ukrainy, które przyjeżdżają obecnie do Toszka, mogą uczyć się w publicznych szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie jest formalną przeszkodą
  • Dzieci od 3 do 6 lat będą przyjmowane do gminnych przedszkoli na wolne miejsca. Dzieci i młodzież od 7 do 15 lat są przyjmowane do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, gdzie utworzono trzy oddziały przygotowawcze. Młodzież od 15 do 18 lat może się uczyć w szkołach ponadpodstawowych. W przypadku trudności ze znalezieniem wolnych miejsc w szkołach, pomocą służą pracownicy Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek, tel.: 32 332 67 10. Poniżej przedstawiamy wykaz gminnych placówek oświatowych:

Publiczne Przedszkole
w Toszku
ul. Dworcowa 21

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler
w Toszku ul. Dworcowa 27

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka
w Toszku
ul. Wilkowicka 2

Szkoła Podstawowa
w Kotulinie
ul. Gliwicka 13

 

Szkoła Podstawowa
w Paczynie
ul. Wiejska 80

 

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie
ul. Szkolna 4/1

 

Dyrektor
Grażyna Myszak
tel. 32 233 41 96 mail:

Dyrektor Waldemar Pigulak
tel. 32 233 44 19
mail:

Dyrektor Agata Zawadka
tel. 32 233 43 14
mail:

Dyrektor Anna Pawłowska
tel. 32 230 61 13
mail:

Dyrektor Bogdan Dutkiewicz
 32 233 47 20
mail:

Dyrektor Anna Zarzecka
tel. 32 233 45 16 mail:

 

  • Dla osób chętnych zostanie zorganizowana darmowa nauka języka polskiego dla dorosłych. Proszę zgłaszać ten fakt mailowo do Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek, podając imię i nazwisko, miejsce pobytu oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie 14–17.03.2022. E-mail: sekretariat@cuw-toszek.pl

ZAJĘCIA DLA DZIECI

Zapraszamy na zajęcia organizowane na Zamku (Toszek, ul. Zamkowa 10) dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat w godz. 9.00 – 12.00 od poniedziałku do piątku. Najlepiej, aby dzieciom w wieku od 3 do 5 lat w zajęciach towarzyszyły mamy.


 

  • Діти з України, які зараз приїжджають у Тошек, можуть навчатися в державних школах. Незнання польської мови не є формальною перешкодою
  • Діти віком від 3 до 6 років будуть прийматися до міських дитсадків на безкоштовні місця. Діти та підлітки від 7 до 15 років приймаються до початкової школи № 1 імені Ірени Сендлер у Тошку, де було створено три підготовчі відділення. Підлітки від 15 до 18 років можуть навчатися у середніх школах. У разі виникнення труднощів із пошуком вільних місць у школах, на допомогу приходять працівники Центру спільних послуг ґміни Тошек телефон: 32 332 67 10. Нижче наведено список гмінних навчальних закладів:

Громадський дитячий садок у Тошку вул. Дворцова 21

Початкова школа № 1 імені Ірени Сендлер в Тошку  вул. Двоцова 27

Початкова школа № 2 імені Густава Морцінека у Тошку вул. Вільковіцька 2

Початкова школа в Котуліні вул. Глівіцка 13

Початкова школа в Пачині вул. Вєйска 80

Початкова школа імені Крульовей Ядвігі в Пньові вул. Школьна 4/1

Директор Гражина Мишак

тел. 32 233 41 96 mail:

Директор Вальдемар Пігуляк

тел. 32 233 44 19
mail:

Директор Агата Завадка

тел. 32 233 43 14
mail:

Директор Анна Павловська

тел. 32 230 61 13
mail:

Директор Богдан Дуткевич

тел. 32 233 47 20

e-mail:

Директор Анна Зажецька

тел. 32 233 45 16 mail:

  • Для охочих будуть організовані безкоштовні уроки польської мови для дорослих. Просимо повідомити про цей факт електронною поштою до Центру спільних послуг ґміни Тошек, вказавши своє ім’я та прізвище, місце перебування та контактний телефон. Заявки приймаються з 14 по 17 березня 2022 року. E-mail: sekretariat@cuw-toszek.pl

 

ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 

Запрошуємо на заняття, організовані в замку (Тошек, вул. Замкова 10) для дітей від 3 до 6 років с 9.00 - 12.00 з понеділка по п'ятницю. Дітям від 3 до 5 років найкраще бути в супроводі матерів.

 

 

 

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Opublikował(a): Adam Piętka Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 21-03-2022 10:04

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry