Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
-6 °C
Błażeja, Margerity, Saturnina
środa, 29 listopada 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Wnioski o dofinansowanie pobytu Ukraińców - gdzie i jak złożyć?

Osoby goszczące obywateli Ukrainy, które przyjęły je pod swój dach, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne w zamian za ich zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Przyjmowanie wniosków rusza od 21 marca br. Na podstawie wniosku osoby udzielające gościny uchodźcom będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni.

Zgodnie z podanym wzorem, we wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu.

Do wniosku należy załączyć „Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania”, w której należy podać dane przyjętej osoby oraz zaznaczyć, w jakich dniach korzystała ona z naszej gościnności. Liczba załączników zależna jest od liczby osób zakwaterowanych. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wzór wniosku można pobrać poniżej lub w Urzędzie Miejskim w Toszku w pokoju nr 9 (Referat Podatków i Opłat Lokalnych) lub w Biurze Obsługi Interesanta. Wypełnione wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu Miejskiego lub wysłać pocztą. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, wniosek będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia, a świadczenie będzie wypłacane z dołu za dany miesiąc.

Szczegółowych informacji udziela Referat Podatków i Opłat Lokalnych pod numerem telefonu: 32 237-80-39 lub osobiście (parter - pokój nr 9).

PDFWniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (152,58KB)

PDFKarta osoby przyjętej do zakwaterowania (54,73KB)
 

Opublikował(a): Adam Piętka Data publikacji: 18-03-2022 10:57 Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 18-03-2022 11:04

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry