Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
0 °C
Dionizji, Leontyny, Mikołaja
środa, 06 grudnia 2023
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Grzegorza Kupczyka!

Stosunkiem głosów 13 (za) do 2 (przeciw) Rada Miejska przyjęła wczoraj uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Toszka wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu. Podjęcie tych uchwał poprzedziła debata.

Wczorajsza (29.06.2022) sesja Rady Miejskiej miał nieco bardziej uroczysty charakter. Na zaproszenie przewodniczącego Tadeusza Kobiernika w sesji udział wzięli nie tylko obecni zazwyczaj nasi sołtysi i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, ale także przedstawiciele powiatu gliwickiego (Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej Kurek i radny Rady Powiatu Jacek Zarzycki), przedstawiciel Policji – dzielnicowy Jakub Szczepański oraz posłowie na Sejm RP Barbara Dziuk i Jarosław Gonciarz.

Głównymi punktami sesji były uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Grzegorzowi Kupczykowi tzw. wotum zaufania za rok 2021 – na podstawie sprawozdania o stanie gminy oraz w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2021. Przyjęcie tych uchwał jest formą oceny działalności organu wykonawczego samorządu gminy, jakim jest u nas burmistrz Toszka.

Przyjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania poprzedziła prezentacja obszernego raportu o stanie gminy, który w imieniu burmistrza Toszka zaprezentowała sekretarz Dominika Gmińska. Po wysłuchaniu prezentacji radni przeprowadzili debatę na temat prezentowanych informacji. Jako pierwszy głos zabrał radny Andrzej Wrazidło, który krytycznie odniósł się do wielu zaprezentowanych informacji, w szczególności dotyczących Kotulina. W dalszej kolejności głos zabrali inni radni. Rafał Kucharczyk docenił znaczący wzrost skuteczności egzekucji należności. Radosław Makowczyński zauważył utrzymany mimo pandemii wzrost nakładów na inwestycje, Ewa Kalus zwróciła uwagę na zauważane postępy w realizacji remontu dworca PKP i jego otoczenia, Teresa Brommer poprosiła o potwierdzenie, że nowe przedszkole w Kotulinie, które jest budowane, powstanie na czas. Arkadiusz Dyas podkreślił m.in. dobrą współpracę między radnymi a pracownikami samorządowymi, Sylwia Cebula zauważyła, że gmina korzystnie zmienia się na przestrzeni minionych lat, z uznaniem wypowiedziała się o formule Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego, wyraziła też nadzieję na uporządkowanie w bliskiej przyszłości sprawy Potoku Pniowskiego. Radny Roman Waloszek wspomniał o zauważalnej dbałości burmistrza o zrównoważony rozwój zarówno miasta jak i sołectw naszej gminy, zwrócił też uwagę na potrzebę zwracania większej uwagi na jakość wykonywanych przez gminę usług (cząstkowe naprawy dróg, koszenie poboczy).

Radna Magdalena Krzepisz zauważyła dużą liczbę projektów edukacyjnych koordynowanych przez dyrektor CUW Agnieszkę Szalińską, zwróciła uwagę na konieczność uwzględnienie terenu rynku i m.in. ul. Wolności w działaniach na rzecz rewitalizacji zieleni, pogratulowała też działań podejmowanych przez samorząd w związku z pandemią. Pan Tadeusz Inglot przypomniał, że do radnych należy zarówno zauważenie plusów, których jest bardzo dużo, ale też zauważenie minusów i podjęcie właściwej decyzji. Radny Krzysztof Grabelus zauważył, że w roku 2021 nastąpił wzrost o 600% przychodów ze sprzedaży mienia gminy i zapytał, czy to dobra czy zła wiadomość, zauważył też że długość wyremontowanych odcinków dróg gminnych wyniosła zaledwie 5 km. Radny Łukasz Chwał, odnosząc się częściowo do przedmówcy zwrócił uwagę, że w raporcie o stanie gminy była również informacja o tym, że trzykrotnie wzrosła w ubiegłym roku powierzchnia gruntów przejętych przez gminę w ramach komunalizacji mienia, co oznacza, że gmina nie tylko grunty sprzedaje ale także przejmuje. Jako ostatni głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kobiernik, który podziękował radnym za głosy w dyskusji, ale przede wszystkim podziękował obecnym na sesji posłom za konsultacje i wsparcie w pozyskaniu przez naszą gminę środków w ramach Polskiego Ładu, dzięki którym m.in. duża część problemów drogowych w naszej gminie zostanie istotnie złagodzona. Przypomnijmy, że na inwestycje drogowe otrzymaliśmy 9,5 mln PLN, a na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Toszku – 13,5 mln zł.

Do wypowiedzi radnych odniósł się także burmistrz Grzegorz Kupczyk udzielając stosownych informacji i wyjaśnień. Pan Burmistrz podziękował także radnym, pracownikom urzędu, dyrektorom jednostek, sołtysom za ubiegłoroczną współpracę, która zaowocowała dobrymi rezultatami.

Po przyjęciu uchwały o udzieleniu burmistrzowi Toszka wotum zaufania i po krótkiej przerwie, radni przystąpili do procedury uchwalania absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły. Całościowo sytuację budżetową naszego samorządu omówiła skarbnik gminy Danuta Lis. Jednomyślny wniosek komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium zaprezentował przewodniczący komisji Łukasz Chwał. Zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Rafał Kucharczyk zreferował pozytywne stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia burmistrzowi Toszka absolutorium. Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium radni podjęli, jak wspomniano, stosunkiem głosów 13 (za) do 2 (przeciw).

W czasie sesji głos zabrali także obecni na sali posłowie. Zarówno Pani Poseł Barbara Dziuk jak i Pan Poseł Jarosław Gonciarz podziękowali za dobrą współpracę z samorządem naszej gminy, za wiele dobrych projektów inwestycyjnych i społecznych. Oboje parlamentarzyści zapewnili także o woli dalszej współpracy dla dobra toszeckiej wspólnoty samorządowej.

 

 

Opublikował(a): Adam Piętka Data publikacji: 30-06-2022 12:24 Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 30-06-2022 12:28

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry