Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
24 °C
Jana, Moniki, Wiktora
wtorek, 21 maja 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Burmistrz Toszka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/156/2008 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

Rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

Termin rozpoczęcia konsultacji : 29 września 2022r.

Termin zakończenia konsultacji 6 października 2022r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w terminie do dnia 6 października 2022r. (czwartek) w formie:

  1. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, przy czym w przypadku przesłania pocztą decydujące znaczenia dla zachowania terminu ma data wpływu do Urzędu Miejskiego w Toszku,
    a nie data stempla pocztowego lub
  2. drogą elektroniczną na adres: , z zastrzeżeniem, iż formularz winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Niniejsze konsultacje z mieszkańcami Gminy Toszek oraz do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i obejmują swoim zasięgiem Gminę Toszek, przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i wniosków o projekcie uchwały.

PDFZarządzenie nr 0050.288.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28.09.2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/156/2008 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości (1,10MB)

PDFProjekt uchwały – w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/156/2008 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości (489,13KB)

DOCFormularz zgłaszania uwag i opinii dla organizacji/podmiotu (41,50KB)

PDFFormularz zgłaszania uwag i opinii dla organizacji/podmiotu (70,23KB)

DOCFormularz zgłaszania uwag i opinii dla mieszkańców (51,00KB)

PDFFormularz zgłaszania uwag i opinii dla mieszkańców (117,25KB)
 

Opublikował(a): Marcin Zuber Data publikacji: 29-09-2022 10:59 Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 03-10-2022 09:09

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry