Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
19 °C
Sławy, Sławosza, Żelisławy
wtorek, 23 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W gościnnych progach toszeckiego zamku odbyły się wczoraj gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Gościem specjalnym uroczystości był Dariusz Martynowicz – nauczyciel roku 2021, który podzielił się z zebranymi inspirującą prelekcją o swoich doświadczeniach i pomysłach związanych z działalnością szkół. W ramach spotkania wyróżniający się nauczyciele i dyrektorzy zostali uhonorowani nagrodami burmistrza Toszka w dziedzinie edukacji.

Wśród gości tegorocznych obchodów, oprócz nauczycieli i dyrektorów reprezentujących wszystkie szkoły i placówki oświatowe naszej gminy, nie zabrakło także samorządowców. W spotkaniu udział wziął burmistrz Grzegorz Kupczyk wraz z współpracownikami, przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kobiernik, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Magdalena Krzepisz. Nie zabrakło dyrektorów jednostek samorządowych – Artura Czoka, dyrektora CK „Zamek w Toszku”, Ireneusza Maleńskiego – dyrektora OPS oraz Agnieszki Szalińskiej – dyrektor CUW gminy Toszek, która zorganizowała i z polotem poprowadziła całą uroczystość. Środowisko oświatowe reprezentował także szef koła Związku Nauczycielstwa Polskiego w naszej gminie Mariusz Podbrożny.

Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji, którą wygłosił Dariusz Martynowicz. Gość specjalny tegorocznych gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej to nauczyciel języka polskiego, edukator, trener, wpisany na prestiżową listę Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych za szczególny wkład w podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Wyróżniony nagrodą specjalną w konkursie im. I. Sendlerowej "Za naprawianie świata". Człowiek Roku 2020 "Gazety Krakowskiej" za rozsądne i sensowne zmiany w edukacji, a także Nauczyciel Roku 2021. Tytuł wygłoszonego w Toszku wykładu brzmiał „Czego potrzebują dzisiaj nasi uczniowie? O współczesnej roli nauczyciela”. Ciekawe doświadczenia, inspiracje i pomysły, którymi podzielił się prelegent, były następnie tematem wielu kuluarowych rozmów wśród gości uroczystości.

Dzień Edukacji Narodowej to przede wszystkim doskonała okazja do składania podziękowań dyrektorom, nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty za ich zaangażowanie, zrozumienie i konieczność sprostania nowym wyzwaniom społecznym oraz cywilizacyjnym. Zawód nauczyciela często nazywany jest “najszlachetniejszym z zawodów”.  Jego rola w rozwoju społeczeństwa jest nieoceniona. Wytrwałość, entuzjazm oraz profesjonalizm pedagogów w przygotowywaniu uczniów do dorosłego życia zasługuje na najwyższe uznanie. Żyjemy w czasach, gdy wiedza i postęp wywierają wyjątkowo silny wpływ na nasze codzienne życie. Dlatego na barkach nauczycieli spoczywa tak wielka społeczna odpowiedzialność.

Za wyjątkowe podejście do zawodu nauczyciela nagrodami burmistrza Toszka za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zarządcze w roku szkolnym 2021/2022 wyróżnieni zostali:

Pani Barbara Błaszczyk – nauczycielka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Paczynie za wieloletnią wzorową pracę dydaktyczno-wychowawczą z dziećmi w oddziale przedszkolnym, sumienne wykonywanie obowiązków oraz rzetelną i odpowiedzialną pracę w warunkach pandemii, oraz wzorcowe przygotowanie dzieci do pierwszego etapu edukacyjnego.

Pani Mariola Kałuska – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie za podejmowanie działalności innowacyjnej w nauczaniu języka polskiego również Ukraińców, wykazywanie się inicjatywą i aktywnym działaniem w tworzeniu i promowaniu oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły, organizowanie uroczystości i imprez kulturalnych dla społeczności lokalnej.

Pani Beata Grochla – nauczycielka  języka polskiego w Szkole Podstawowej w Kotulinie, za propagowanie zajęć o regionie, organizowanie kiermaszu książek dla uczniów i lokalnej społeczności oraz  projektu  pn. „Noc bibliotek” czy programów artystycznych w gwarze śląskiej

Pani Anna Havemeister – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku za szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Realizację wielu projektów edukacyjnych i prozdrowotnych oraz związanych z bezpieczeństwem. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację tychże projektów edukacyjnych oraz szczególne zaangażowanie w problemy ochrony środowiska, uwrażliwianie uczniów  w zakresie dbałości o środowisko naturalne. 

Pani Anna Skandy – nauczycielka religii w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku za aktywne uczestnictwo w pracach wielu zespołów zadaniowych oraz przedmiotowych funkcjonujących w szkole,  wzorowe pełnienie funkcji opiekuna samorządu szkolnego, co znajduje uznanie w opiniach  uczniów i rodziców oraz koordynację pracy zespołu do spraw promocji szkoły.

Nagrody burmistrza Toszka w dziedzinie edukacji otrzymała także kadra kierownicza naszych szkół:
Pani Anna Pawłowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotulinie
Pani Agnieszka Godula – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. G. Morcinka w Toszka
Pan Bogdan Dutkiewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej w Paczynie
Pan Waldemar Pigulak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. I. Sendler w Toszku

Po części oficjalnej goście wzięli udział w poczęstunku, który był okazją do wielu dobrych spotkań i rozmów, nie tylko o sprawach szkolnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani dyrektor Agnieszce Szalińskiej raz jeszcze dziękujemy za znakomite przygotowanie tegorocznych obchodów!

 

 

Opublikował(a): Adam Piętka Data publikacji: 20-10-2022 12:43 Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 20-10-2022 12:45

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry