Przejdź do treści strony
Wersja dostępna cyfrowo WCAG
21 °C
Kamila, Karoliny, Roberta
czwartek, 18 lipca 2024
Flaga Unii Europejskiej
  • ePUAP
  • BIP
Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna
Samorząd
i mieszkańcy

Wycinka drzew w zamian za pozyskanie drewna

Na terenie Gminy Toszek rośnie 9 drzew, które Gmina Toszek planuje jeszcze w tym roku usunąć.

W przypadku gdyby mieszkańcy Gminy byliby zainteresowani pozyskaniem drewna z wyciętych drzew istnieje taka możliwość przy założeniu że osoby te przeprowadzą całą wycinkę we własnym zakresie.

Lokalizacja drzew do usunięcia:

Lp

Położenie

Gatunek drzew

Obwód pnia [cm]

Nr zdjęcia drzewa

1

Toszek, dz. 204, Toszkoland

Jesion wyniosły

170

1

2

Toszek, dz. 220 (Oracze)

Robinia akacjowa

78

2

3

Paczyna, dz. 31/18

(przy bloku, ul. Wiejska)

Kasztanowiec
zwyczajny

300

3

4

Kotulin, dz. 49/4

(pomiędzy budynkami ul. Skały 13 a 16)

Topola osika

179

4

5

Topola osika

138

6

Pniów, dz. 803/222

przy świetlicy wiejskiej

(ul. Wiejska 23)

Orzech włoski

186

5

7

Wilkowiczki, dz. 230/57

(okolice ul. Toszeckiej 2)

Lipa drobnolistna

193

6

8

223

9

232

 

Równocześnie  należy pamiętać, że wszelkie prace związane z usunięciem drzewa winny być wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie wycinki drzewa oraz za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z prowadzonymi pracami.

Osoby zainteresowane pozyskaniem drewna w zamian za wycięcie drzewa winny złożyć do dnia 28.10.2022r. (piątek) do godziny 1300 pisemne oświadczenie, które zawierać będzie informację:

- dane osoby zainteresowanej pozyskaniem drewna

- lokalizacja drzewa

- osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie wycinki

W przypadku zainteresowania tym samym drzewem przez większą liczbę osób – decyzja zostanie podjęta przez burmistrza.

Usunięcie drzewa wraz z posprzątaniem terenu musi nastąpić maksymalnie do dnia  09.12.2022r.

1:  Toszek, dz. 204, Toszkoland - Jesion wyniosły

Zdjęcie numer 1.jpeg
 

2: Toszek, dz. 220 (Oracze) - Robinia akacjowa

Zdjęcie numer 2.jpeg
 

3: Paczyna, dz. 31/18 (przy bloku, ul. Wiejska - Kasztanowiec zwyczajny

Zdjęcie numer 3.jpeg
 

4: Kotulin, dz. 49/4 (pomiędzy budynkami ul. Skały 13 a 16) - 2x Topola osika

Zdjęcie numer 4.jpeg
 

5:  Pniów, dz. 803/222 przy świetlicy wiejskiej (ul. Wiejska 23) - Orzech włoski

Zdjęcie numer 5.jpeg
 

6:  Wilkowiczki, dz. 230/57 (okolice ul. Toszeckiej 2) - 3x Lipa drobnolistna

Zdjęcie numer 6.jpeg
 

Opublikował(a): Adam Piętka Data publikacji: 25-10-2022 10:16 Modyfikował(a): Adam Piętka Data modyfikacji: 25-10-2022 10:33

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: +48322378000
e-mail:
Przewiń do góryPrzewiń do góry